Visie op de Zorg

Nu de instellingen sinds dit jaar zelf risico lopen met de financiering en exploitatie van het vastgoed, is het zorgvastgoed een strategischer bedrijfsmiddel geworden. De zorgsector zit in zwaar weer. De veranderingen in de financiering vereisen een efficiëntere organisatie, terwijl daarnaast de overheid de marktwerking stimuleert. Bovendien wordt de cliënt mondiger en zich meer bewust van zijn recht op zorg. Men kan kiezen uit meerdere zorgaanbieders.

De zorgsector speelt hierop veelal goed op in door de klant centraal te stellen. De sector wordt vraaggericht en georiënteerd op wonen en welzijn. De laatste levensjaren vragen meer dan alleen zorg. Goed leiderschap is keuzes maken en daarin is ondernemerschap de leidraad. Onderscheidend vermogen is het resultaat. Ook de medewerkers hebben daarin verantwoordelijkheden, zij hebben immers het directe contact met de bewoners.

Voor sommige organisaties zullen woonzorgcentra qua aantal bewoners groter worden, andere kiezen juist voor kleinschaligheid. In beide gevallen dient de menselijke schaal voorop te staan met een gevoel van veiligheid. De budgeten zijn beperkt, de financieringsmogelijkheden zijn bepalend. Met een goede business cases is de financiering rond te krijgen; ook in deze tijd. Dat vraagt wel een gedegen en brede projectonderbouwing. Initiële investeringen zijn niet meer leidend, exploitatielasten bepalen de financiële gezondheid van de organisaties. Duurzame en onderhoudsarme gebouwen zijn dus een must geworden.

Veel aandacht gaat er uit naar de centrale ruimten; het kloppende hart. De entree, de ontvangstruimte en de publieksfuncties zijn cruciaal in het ontwerp. Zij zorgen voor een gemakkelijke inloop van bewoners uit de buurt. Bovendien is dit het visitekaartje voor de aanstaande cliënten en hun familie. Als de familie zich thuis voelt dan is de toestroom van nieuwe bewoners verzekerd. Ook de toekomstwaarde van het vastgoed speelt een belangrijke rol. Blijvende veranderingen in de organisatie, individualisering, concurrentie, wettelijke eisen, demografische samenstellingen en technologische redenen illustreren dat het vastgoed dynamisch van aard dient te zijn. De gebouwen zullen geschikt moeten zijn voor eventueel veranderende vraag en nieuwe beleidsregels, zoals het scheiden van wonen en zorg. Omkeerbaarheid, flexibiliteit en multifunctionaliteit zijn hierin de sleutelwoorden.

Bij woonzorgcentra spelen dus veel meer facetten dan de architectonische aspecten alleen. Team 4 Architecten beseft dat terdege en wil graag haar bijdrage daaraan leveren. Het gaat ons om de mensen; de bewoner, de familie en haar verzorgers. Samen maken we een ontwerp voor de toekomst.