Integraal ontwerpen - BIM

De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouw is 'BIMMEN', oftewel virtueel bouwen. BIM staat voor: Building Information Modeling. Het is geen programma of een systeem, maar een proces waarin gewerkt wordt volgens een bepaalde methodiek. Gedurende de levenscyclus van een gebouw wordt alle relevante informatie opgeslagen, gebruikt en beheerd, waarbij ondersteuning plaatsvindt door een digitaal (3D) gebouwmodel. BIM heeft grote voordelen voor de opdrachtgever;

• vermindering van bouwfouten, dus reductie van faalkosten
• verlaging van bouwkosten
• versnelling van de bouwtijd
• inzicht gebouw tijdens proces door 3d visualisatie
• minder fouten door clashcontrole (tussen alle partijen)
• consistentie in de tekeningen (de plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en details)
• betere beheersing van het proces en de productie
• betere afstemming betrokken partijen

 

TEAM 4 en BIM
In 2005 zijn wij als kantoor gestart met de overstap naar integraal werken middels het tekenpakket Autodesk Revit. Afgelopen zomer hebben de laatste architecten en bouwkundigen van ons kantoor een opleiding afgerond die speciaal gericht is op dit nieuwe werk- en tekensysteem binnen de BIM gedachte. Om het proces optimaal te faciliteren hebben we een speciale Revit server ingericht om live de 3d-modellen te synchroniseren met de constructeur en installateur.

Traditioneel versus BIM
Kijken we naar het bouwproces dan start dit traditioneel met een ontwikkeling- of idee fase. Daarna komt het uitwerken van het idee naar een ontwerp. Dit geldt voor zowel de architect, constructeur als installatieadviseur. Van elke betrokken partij worden de gegevens van het ontwerp vastgelegd in een contract (tekeningen/bestek). Na aanbesteding volgt de uitvoeringsfase waarin aannemers, installateurs en toeleveranciers het project bouwen. Is het project eenmaal opgeleverd dan volgt een onderhoudsfase. In het traditionele bouwproces maakt elke partij “opnieuw” een plan met zijn/haar interpretatie van de informatie die zij krijgt van haar opdrachtgever of adviseur.

Met een BIM Model kan gelijktijdig in hetzelfde model gewerkt worden door alle adviseurs. Hierdoor wordt de snelheid van het proces gecombineerd met minder fouten (clashcontrole). Het ontwerp van de diverse adviseurs wordt op elkaar afgestemd en dus met minder fouten aangeleverd aan de uitvoerende partijen. Dit resulteert in minder faalkosten.

Naastgelegen figuur laat middels de blauwe en gele lijn zien dat naarmate het bouwproces vordert de mogelijkheid om kosten te beïnvloeden afneemt, maar de kosten van wijzigingen juist toenemen. Daarnaast laat de oranje lijn zien dat het zwaartepunt van de beslissingen en de keuzes bij integraal ontwerpen eerder in het proces kunnen plaatsvinden. Hierdoor neemt de invloed op de kosten toe en zijn de kosten van de wijzigingen lager.