Woonzorgcomplex Ruskenborg

Het Woon Zorg Complex “De Ruskenborg” in Hoogkerk hebben we ontworpen in opdracht van woningbouwvereniging Woonstade, ook gevestigd in Hoogkerk. Dit multifunctionele centrum is voor de gebruikers meer dan door de locatie een belangrijke pijler van het sociaal maatschappelijke systeem van Hoogkerk. Naast 72 (senioren) appartementen huisvest het complex huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, tandartsen een logopedist en een pedicure. Niet alleen is er vanuit de plaatselijke bevolking vraag naar huisvesting ook diverse zorgleverancier zien, ook na de oplevering, kansen om hun diensten aan te bieden in dit complex. Het complex kent niet het typische Hollands scheidingsmodel van Binnen versus Buiten. Alle ruimtes zijn gedrapeerd om een atrium van circa 1000 m2 dat gemaakt is van materialen uit de wel typische Hollandse kassenbouw. Dit atrium is een verlenging van het stedenbouwkundige weefsel en is een overbrugging tussen helemaal buiten en helemaal binnen. De toegevoegde ruimte wordt voor diverse, jaargetijden afhankelijk, doeleinden gebruikt. De meerinvestering is gedeeltelijk gefinancierd door de compactere bouwwijze en een verminderd oppervlak aan dure gevels.

Sluiten