Woning de Linie, kavel 90

In het plan ‘De Linie’ in de nieuwe wijk Europapark heeft Team 4 Architecten een aantal woningen gerealiseerd. De nieuwe woonwijk sluit aan op de wijk Oosterpoort aan de andere kant van de zuidelijke ringweg. In het gebied tussen het Oude Winschoterdiep en de Helperlinie zijn een aantal parallel gesitueerde straten gerealiseerd met daaraan maximaal drie verdiepingen hoge gezinswoning met een eigen tuin. Een klein deel van De Linie, waaronder kavel 89, is via particulier opdrachtgeverschap gebouwd.

De kavels zijn relatief klein in verhouding met het maximaal toegestane bouwvolume. Daarnaast moet de woning op de door de gemeente aangegeven kavelgrens worden gebouw.