Studie renovatie en nieuwbouw Wiebengacomplex

De nieuwe huisvesting zal vooral ‘de verbinding’ faciliteren. Programma’s zijn verbonden door het gezamenlijk hart van het atrium. Hier ervaar je de rijkdom van de hoogwaardige lab voorzieningen en het is tevens de plek waar je elkaar ontmoet, goede koffie kan drinken, gezond kan eten, in groepjes kan studeren, maar waar ook bezoekers welkom zijn en kunnen zien wat er gebeurd in de school. Het zou zelfs voor derden verhuurd kunnen worden of vanuit de Hanze Hogeschool gebruikt kunnen worden voor een symposium over Health Ageing of misschien wel over healing environment. Met als voorbeeld het de school zelf als voorloper van ‘gezonde en zelfs helende architectuur’. De ruimte daglichttoetreding bijvoorbeeld draagt bij aan langere concentratie. Maar ook zou er groen in het atrium kunnen groeien waardoor een natuurlijke en prettige vochtregulatie in het atrium zal ontstaan. Het nieuwe Wiebenga wordt daarmee zowel vanuit de activiteiten en het programma, maar juist ook vanuit de architectuur en sociale ontmoeting een voorbeeld van ‘gezondheid’.

De gezondheidacademies‘bewonen’ beide als health professionals gezamenlijk het Wiebenga complex. Deze visie voorziet in één gezamenlijk atrium en gebouwencomplex waar gezamenlijk gebruik gemaakt wordt van onderwijsruimte, collegezalen, kantine, labs en zelfstudie. De academies hebben hun een eigen herkenbaar karakter en maken gebruik van elkaars ruimte. De eigenheid (verschillende richtingen en gezichten van afdelingen) is terug te vinden in een aantal plekken waar je elkaar ontmoet, studeert en ook bezoekers het specifieke karakter kunnen ervaren. Een projectruimte kan bijvoorbeeld ingericht worden voor de afdeling fysio en een onderdeel van een zelfstudieplein door de afdeling psychologie. Verschillende clusters kunnen op deze manier duidelijk een plek met een gezicht krijgen binnen de school. Tegelijkertijd zal je in aanraking komen met de diversiteit van ‘zorg’ en de opleidingen.

Aansluiting nieuwbouw en bestaand
Elk monument, en zeker een gebouwencomplex als het Wiebenga dat uit meerdere bouwdelen uit verschillende tijden bestaat, vraagt om een aanpak waar een heldere eenduidige structuur wordt gerealiseerd die maakt dat de verschillende karakters elk tot hun rechtkomen binnen het geheel. Er is bewust gekozen niet aanvullend nog een gebouw met een eigen karakter te maken. maar een verbindend element die de verschillende karakters samenbrengt. De huidige buitengevels van het monument worden de begrenzing van de nieuwbouw. Slechts het glazendak is nieuw. Je ervaart evenals nu de lucht, het monument en het binnenplein, echter in de nieuwe situatie als binnenruimte waar je kan studeren en ontmoeten. Het glazen dak is licht opgetild boven het bestaande monument waardoor de aansluiting onzichtbaar wordt. De glasgevel op de kopse zijde van het atrium krijgt aanweerzijde een terugliggende glasstrook, waardoor het monument niet wordt onderbroken. In het atrium willen we in samenspraak met monumentenzorg enkele doorbraken vanaf de verdieping onderzoeken. Bijvoorbeeld door een kozijn te vervangen door een open doorgang. Het zal in het functioneren een grote meerwaarde hebben voor de school en zal ons inziens (ook op basis van eerdere monumenten met vergelijkbare ingrepen die we hebben gerealiseerd) een waardevol samenspel zijn tussen monument en nieuwbouw. Mits zorgvuldig gedetailleerd.

Beeldverwachting
Programmatisch en esthetisch hebben we onderzocht welke ontwerprichting ten goede zou komen aan het functioneren van de school en tegelijkertijd het bestaande gebouwen complex in karakter zou versterken. Dit resulteerde in het ‘niet maken van een nieuw losstaand gebouw’. Het nieuwe atrium verbindt intern, maakt de ervaring van het monument sterker doordat je het ten alle tijden in zijn geheel kan aanschouwen en voorziet in multifunctionele gebruiksmogelijkheden van het atrium die zichtbaar zullen zijn vanuit de omgeving.

Zichtbaarheid
In het nieuwe atrium worden de skill labs als een aantal grote meubel-achtige gebouwen geplaatst. Deze ruimtes hebben niet het karakter van een gebouw, ze behoeven immers ook niet waterdicht te zijn of te isoleren als een buitenschil. Deze ‘meubels’ maken dus eerder onderdeel uit van een interieur; hoogwaardig en met natuurlijke materialen afgewerkt. De meubels zijn licht met kleurrijke accenten en kunnen verwijzen naar een specifieke vakgroep of labruimte. Te denken valt aan bijvoorbeeld een lab ruimte voor fysio die een afwerking heeft van glas met rontgen zeefdruk. Of bijvoorbeeld een oude operatie lamp als accent in een projectruimte van verpleegkunde. Dit atrium biedt de mogelijkheid voor divers gebruik. Doorgaans als studie- en ontmoetingsruimte, maar vooral ook geschikt voor bijvoorbeeld een expositie, bedrijvendagen en zoals nu mist in het gebouw: diploma-uitreikingen.

Vanuit de omgeving zal door de entrees van het monument, vanaf het binnenplein en vanaf de huidige hoofdentree de dynamiek in het hart van de school, het nieuwe atrium, zichtbaar zijn. Open en uitnodigend.