Vernieuwbouw Beatrixoord

Beatrixoord is een ziekenhuislocatie van het UMCG, specifiek voor revalidatie. Hier zijn de poli Cardiologie, het Tuberculosecentrum en het Pijncentrum gehuisvest.  Het originele gebouw dateert uit de jaren ’60. Al ruim 40 jaar is TEAM 4 Architecten architect voor Beatrixoord, sinds de eerste verbouwing in 1975.

De recente vernieuwbouw van Beatrixoord omvat een grootschalige metamorfose van de bestaande gebouwen. Daarbij heeft er een herschikking plaats gevonden van de afdelingen en zijn er verschillende afdelingen uitgebreid met nieuwbouw, waaronder de TBC-kliniek. De totale omvang van deze verbouwingen omvat ongeveer 12.000 m2 bvo en wordt gefaseerd uitgevoerd. Momenteel is alles gereed en in gebruik genomen, alleen de nieuwe centrale ontvangsthal van het gebouw is nog in uitvoering.

De bestaande verpleegafdelingen voldeden niet meer aan de huidige eisen. Ook qua sfeer en beleving sloot het niet meer aan bij deze tijd. Het nieuwe interieur is fris, helder en transparant. Met meer licht, lucht en kleur. Maar de nieuwe situatie heeft Beatrixoord nog veel meer gebracht. Door de verbeterde routing en logistiek is alles nu veel beter met elkaar verbonden, is het prettiger verblijven en samenwerking en ontmoeting gestimuleerd.

De vernieuwbouw is een totaalontwerp voor een interne verbouwing, inrichting van de verpleegafdelingen en (poli)klinieken en een uitbreiding voor het TBC-centrum. Het spanningsveld tussen de wens naar meer transparantie enerzijds en privacy voor patiënten en gebruikers anderzijds, is steeds de rode draad geweest in het ontwerpproces. Beatrixoord staat op een bijzonder mooie locatie omringd met groen. Maar binnen werd dat eigenlijk onvoldoende beleefd. Bovendien voel je je prettiger in een gebouw als je weet waar je bent. Door herkenningspunten buiten in het interieur zichtbaar te maken kunnen mensen zich beter oriënteren. De relatie binnen-buiten is nu beter en mooier, met veel meer daglicht. Letterlijk zelfs: in het interieur zijn allemaal foto’s afgedrukt op muurformaat, die gemaakt zijn op de locatie zelf.

De vernieuwbouw, tegelijk de grootste renovatie in het bestaan van Beatrixoord was een complex geheel. Vleugel voor vleugel, verdieping voor verdieping is één voor één gerenoveerd terwijl het werkproces in Beatrixoord gewoon doorgang kon vinden. Inclusief nagenoeg alle installaties die ook zijn vervangen. Daarmee moest voor elke etage dus ook steeds rekening gehouden worden met de ruimte er onder en boven. Het in tact houden van de bestaande structuur was dus eigenlijk ook noodzakelijk voor het kunnen blijven functioneren tijdens de bouw.