Sluiten

Nieuwe identiteit voor Vechtdal College Ommen

Het Vechtdal College is een school met onderwijs voor VMBO, Havo en VWO  en in de loop der jaren hard gegroeid. De leerlingen waren verspreid over meerdere gebouwen omdat het hoofdgebouw te klein was geworden. In de nieuwe situatie zijn nu alle 1.200 leerlingen in één gebouw. Hiervoor is de bestaande school verbouwd en zijn er twee verdiepingen bij gekomen die zwevend over de bestaande vleugel heen gebouwd zijn. De uitbreiding in fris wit aluminium met grote ramen over twee verdiepingen springt gelijk in het oog bij aankomst. Het straalt de eenheid uit waarmee het Vechtdal College wilde laten zien waar ze voor staan. Een herkenbaar baken in de omgeving en een thuis voor al hun leerlingen.

Het totale nieuwe gebouw is compact en de looplijnen zijn kort. Het verbindende karakter tussen bestaand en nieuw is vooral ruimtelijk gerealiseerd. Vides bij de trappen zorgen ervoor dat er dwars door de twee nieuwe verdiepingen veel daglicht op de begane grond binnen komt. Met de groei van de school waren niet alleen meer lesruimtes gewenst, ook ruimtes als aula, teamkamer en schoolplein zijn vergroot om alle leerlingen in de nieuwe situatie te kunnen huisvesten.

Voor Ommer begrippen en voor leerlingen die voor het eerst naar een middelbare school gaan is het een grote school. Om te zorgen dat kinderen zich veilig en prettig voelen in het gebouw, dat ze gekend worden, zijn er vijf domeinen gemaakt met elk herkenbare eigen kleuraccenten. Een thuisbasis waar ze 75% van hun tijd op school zijn. Aan de lokalen is in de verkeersruimte werk- en overlegplekken gemaakt. Voor de vaklokalen en de pauze gaan ze naar beneden. In de aula komen alle domeinen weer samen.

De hoofdentree heeft een nieuwe positie gekregen aan de Balkerweg. Het bestaande en het nieuwe bouwdeel zijn op de begane grond met elkaar verweven in de vorm van de aula. Een brede trap verbindt de domeinen met de aula. Deze trap functioneert ook als zitplek voor leerlingen in pauzes en als tribune bij voorstellingen.

Het Vechtdal College is een echte streekschool en dat is terug te zien in het interieur. In de kantine zijn de elementen water en gras verwerkt in kleur en prints. De geweldige omgeving met de mooie natuur is met grote fotoprints op de muren te zien door de het hele gebouw heen. De vormgeving is heel helder. Zo is bijvoorbeeld door kleur in vloer, wanden en zitjes steeds een duidelijke zone gemarkeerd als overgang tussen circulatieruimte en lokaal, de chillzone. Zo zijn er duidelijke afspraken te maken met elkaar in de school, blijven vluchtwegen vrij en is het overzichtelijk en transparant.

De bouw is gefaseerd verlopen omdat de school tijdens de bouw gewoon door ging. In de eerste fase is daarom gestart met het verplaatsen van de technische ruimtes. In de tweede fase is de bestaande bouw gerenoveerd. In de derde fase is de nieuwbouw gerealiseerd, over een bestaande vleugel heen. In de vierde fase zijn een aantal losse lokalen gesloopt en is het hele schoolplein opnieuw ingericht.

Tijdens de bouw kon er gebruik gemaakt worden van de dislocaties maar een groot aantal leerlingen bleef in dit gebouw tijdens de werkzaamheden. Door een splitsing te maken in twee bouwdelen kon er een helder onderscheid gemaakt worden tussen het onderwijs en het bouwverkeer. Daarmee was de overlast van de bouwwerkzaamheden minimaal. Doordat bovendien alles op eigen terrein georganiseerd was, ondervonden de omwonenden nagenoeg geen hinder.

Met onder andere deze maatregelen is een zeer duurzaam gebouw gerealiseerd met minimale kosten voor onderhoud en een lage energierekening: Hoogwaardige isolatie, triple glas, zonnepanelen, WKO, compact, veel daglicht en onderhoudsarme materialen. De school voldoet aan Frisse Scholen B.

Het team van de school is zeer nauw bij het proces betrokken geweest, van start ontwerp tot het moment dat het in gebruik is genomen. Er was tweewekelijks overleg over allerlei ontwerpzaken. Onderdeel van het ontwerpproces was ook het meedenken in wat te handhaven en te renoveren, wat te slopen en waar nieuw te bouwen. De daaruit volgende fasering was steeds het sleutelwoord.