stadion BV Veendam

BV Veendam gaat voor een wereldwijd uniek stadion. Binnen het ovale complex is niet alleen plek voor een voetbalveld en tribune, maar ook voor commerciële voorzieningen en zelfs parkeerplaatsen. Dat blijkt uit de definitieve tekeningen uit het haalbaarheidsonderzoek, waarmee eind vorige week is ingestemd.

Sluiten

In het ontwerp wordt voortgeborduurd op het banaanconcept, dat eind vorig jaar werd gepresenteerd door Team 4 Architecten. Ook nu wordt het veld voor driekwart omsloten door een ellipsvormige tribune met in totaal 6500 plaatsen.

Eén zijde van het veld wordt ‘leeg’ gehouden om de capaciteit in de toekomst te kunnen uitbreiden naar 11.000 plaatsen.

De binnenruimte van het stadion omvat echter drie ‘voetbalvelden’. Het middengedeelte wordt gebruikt als parkeerterrein. Hier kunnen voetbalfans tijdens wedstrijden van BV Veendam hun auto kwijt, maar het is de meeste tijd gereserveerd voor winkelend publiek. De winkels aan de noordzijde van het stadion zijn namelijk aan de binnenkant ontsloten.

De beoogde locatie ligt langs de N33 op een langgerekt en enigszins gebogen kavel. ,,Het voldoet aan alle gestelde criteria. Qua potentie en ontwikkeling voldoet het eveneens aan de gestelde en gewenste voorwaarden. Ook in financieel opzicht biedt het stadionproject daar goede perspectieven”, zegt de voetbalclub op haar website.

Nu het haalbaarheidsonderzoek is goedgekeurd door de stuurgroep die zich bezig houdt met de ontwikkeling van het nieuwe stadion, wordt de rapportage aan B en W van Veendam en aan het bestuur van de club. Samen met Bureau Stadionadvies, dat het haalbaarheidsonderzoek leidde, wordt het vervolgtraject bekeken.

Mocht het stadion volgens het huidige concept worden gerealiseerd, dan speelt BV Veendam er in 2016.