Metamorfose Verpleeghuis Old Wolde Winschoten

In opdracht van Vastgoud hebben bij een revalidatiecentrum ontworpen op de huidige locatie Old Wolde van zorginstelling Oosterlengte. In 3 bouwjaren zal een nieuw revalidatiecentrum gerealiseerd worden welke gecombineerd is met kleinschalig wonen voor complexe PG cliënten. Het nieuwe complex van ca. 18.950 m2 zal de komende 3 jaren in drie fases van een jaar worden gebouwd en is gereed voorjaar 2016.

Begin 2013 is de bouw van een nieuw revalidatiecentrum van Zorggroep Oosterlengte in Winschoten op het terrein van wat nu nog verpleeghuis Old Wolde heet aangevangen. Het revalidatiecentrum maakt onderdeel uit van een grootscheeps nieuwbouwproject. De totale bouwkosten bedragen 28 miljoen euro. Wat het revalidatiecentrum betreft gaat Oosterlengte samenwerken met fysiotherapie PrengerHoekman uit Winschoten. Beide partijen zijn een vijftienjarige overeenkomst aangegaan. Het is de bedoeling dat het revalidatiecentrum medio 2014 in gebruik kan worden genomen. Het revalidatiecentrum krijgt drie etages en wordt aan de voorzijde gebouwd. Op de tweede- en derde etage komen veertig, zogenaamde hotelkamers voor kortdurend verblijf. Die kamers kunnen door cliënten maximaal zes maanden benut worden.