Nieuwbouw 22 Appartementen

Het project bevindt zich op de kruising van de Stationsstraat met het kanaal in Ter Apel, de voomalige lokatie van garagebedrijf Wolbers. Op vele lokaties in Ter Apel wordt kleine industrie vervangen door woningbouw, zo ook op deze plek. In het complex zullen 13 huur- en 9 koopappartementen gecombineerd worden met een commerciële ruimte van ruim 500m2.

Sluiten

Het gebouw heeft een L-vorm die de rooilijn van het kanaal en de Stationsstraat volgt. Het gebouw bestaat uit twee gedeelten, het gedeelte aan het kanaal waar zich op de beganegrond de commerciële ruimte bevindt, daar boven op bevinden zich negen koopappartementen. In totaal is dit gedeelte vier lagen hoog. Door het maken van een set-back sluiten we aan op de naast gelegen snackbar. Ook wordt hierdoor de kruising geaccentueerd.

Het tweede gedeelte bevindt zich aan de Stationsstraat en is twee lagen hoog. Hierin bevinden zich tien huurappartementen. Daarboven op staan drie penthouses. Doordat deze terugliggen en los staan van elkaar ontstaat een minder massief beeld dan wanneer er een volledige derde laag gebouwd zou zijn.

Een poort in het twee lagen hoge blok biedt de toegang tot het binnengebied waar ruimte is voor vijfentwintig auto’s waarvan er veertien droog kunnen staan onder een carport. Een pergola boven de parkeerplaatsen zorgt er voor dat het binnengebied enigszins groen aangekleed kan worden.

Het complex wordt gemaakt van een bruine steen en plaatmateriaal. De steen maakt het complex zwaar en robuust, het plaatmateriaal maakt het luchtig. Door toepassing van verschillende kleuren voegen wordt het gebouw opgedeeld in blokken met een kleinere korrelmaat die beter aansluit bij de bebouwing in de omgeving.