Sluiten

Nieuwbouw Nieuw Graswijk

Nieuw Graswijk is een vestiging van Interzorg en biedt psychogeriatrische zorg en behandeling aan jong dementerenden en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het woon-, zorg- en leefklimaat is hier afgestemd op de relatief jonge bewoners. Alles is erop ingesteld dat men zo normaal en zelfstandig mogelijk kan leven. Het woongebouw ziet eruit als een gewoon appartementencomplex. Ook is er als onderdeel van de afdeling Wijkzorg een dagbehandeling psychogeriatrie.

In februari 2012 is een klein deel van verpleeghuis Nieuw Graswijk gesloopt. Tot de het einde van de realisatiefase van de nieuwbouw (eind 2013) zal het oude gebouw plaats blijven bieden aan de huidige bewoners. Concreet ziet de planning er als volgt uit:

Begin 2012 is er gestart met de sloop van een gedeelte van het bestaande verpleeghuis. Volgens de huidige planning zal eind 2013 zal het nieuwe verpleeghuis gereed zijn. In 2014 wordt het huidige gebouw volledig gesloopt. Daarna wordt de grond bouwrijp gemaakt en er circa 23 kavels voor vrijstaande of twee onder een kap- koop woningen worden gerealiseerd. Het nieuwe verpleeghuis maakt dan deel uit van een nieuw wijkje aan de Beilerstraat.

(bron: interzorg)