Uitbreiding en gevel renovatie MVC gebouw

Op vele fronten is het UMCG-Laboratorium duurzaam ontworpen en gebouwd. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de gevels waarbij uitgegaan is van het juiste materiaalgebruik op de juiste plek. Zo werden de gevelelementen die aangeraakt kunnen worden (mensen, auto’s, fietsen) van beton gemaakt. Dit beton is een uitstekende mechanische bescherming, wordt in dit geval in Hoogkerk geproduceerd (weinig transport) en is op termijn prima te recyclen. De overige geveloppervlakken zijn gemaakt van koper. Dit materiaal wordt op termijn zonder behandeling alleen maar mooier en beter en heeft zelfs een financiële restwaarde indien het gebouw om welke reden dan ook toch eens gerecycled moet worden. Strukton Bouw en Vastgoed is verantwoordelijk voor de uitvoering.

 

Sluiten

Het MVC bevat zowel laboratorium van de klasse ML-1 en ML-2. Het liefst werken we met maximaal transparante scheidingswanden en waar dat om technische en gebruiksredenen niet mogelijk is maken we de wanden dan "dicht". Dus, geen gesloten wanden met gaten maar transparantie en af en toe een gesloten vlak. In de praktijk blijkt overigens dat een gesloten open verhouding van 50-50 al moeilijk te realiseren is indien de gebruiker kiest voor bijvoorbeeld hogere (koel)kasten en standaard LAF-kasten. Accenten zijn nodig om aandacht te vestigen en om regelmaat en sleur te doorbreken. Afhankelijk van de schaal van de plattegrond en de verschillende functies is het werken met kleur of afwijkende vormen een probaat middel om helderheid en herkenbaarheid te creëren. Contact met buiten is erg belangrijk als je de hele dag "opgesloten" aan het werk bent. We hebben er bij het MVC in principe voor gekozen de werkvertrekken, waarin iemand optimaal beschermd is (hoogste luchtdrukhierarchie, gehele verkleding,etc) aan de gevel te leggen.

Het laboratorium gebouw is ontworpen op een bandrastersysteem, waarbij er steeds een terugkerende netto maat van 1200 mm is gebruikt. Dat systeem stelt ons in staat om een inrichtingpakket samen te stellen dat steeds is afgestemd op de specifieke gebruiker maar ook efficiënt te produceren en aan te brengen is. Het betonnen vloersysteem met grote holle kolommen geeft de gebruikers veel flexibiliteit om van apparatuur te wisselen. De grote verdiepingshoogte geeft veel vrijheid in het aanbrengen van specifieke installatieonderdelen. Flexibiliteit heeft ook bij dit project tijdens de ontwerpfase meerwaarde gehad. Ontwerpfase gaan soms langzamer dan de ontwikkelingen bij de gebruikers en daar is prima op in te spelen als de lay-out van het plan in beginsel eenduidig en flexibel is. Het MVC is gebouwd in het hart van het UMCG met alleen de footprint van het gebouw plus 2 meter als bouwplaats. Keten en dergelijk werden ondergebracht op ca 400 meter afstand en ten behoeve van vertikaal transport werd op het drukste kruispunt binnen het UMCG regelmatig het verkeer omgeleid.

De belangrijkste pijler onder een goed laboratorium is een optimaal functionerende routing. Het werken in een laboratorium is afhankelijk van verschillende routes door elkaar heen. Hoe bewegen de medewerkers (luchtdrukverschillen), hoe worden de grondstoffen op de juiste plek opgeslagen en gebracht, hoe zijn de verschillende afvalstromen en hoe bewegen bezoekers/toeschouwers veilig door het laboratorium. Indien de basis van deze kluwen van knopen goed is volgt nog een sessie met bijvoorbeeld de facilitaire dienst (hoe kan een laboratorium goed, veilig en efficiënt schoongemaakt worden?) en de Brandweer (hoe te handelen en te ontvluchten indien gevaarlijke stoffen mens en milieu (omgeving) zouden kunnen bedreigen). Het laboratorium is enerzijds een ruimte met veel binnenwanden om de verschillende drukhiërarchieën te kunnen waarborgen en anderzijds een werkruimte waar medewerkers soms 8 uren per dag nogal op zich zelf zijn aangewezen. Het is van groot belang om de wanden zo transparant mogelijk te maken om sociale contacten en veiligheid te optimaliseren. In de ontwerpfase is naast het overleg met de gebruikers met name de kwaliteit van de installatieadviseur doorslaggevend voor de eindkwaliteit. Iedere overbodige wand, deur en sluis is er echt 1 teveel ; als de lay-out de verschillende werkprocessen en protocollen kan faciliteren ontstaat er een goed functionerend laboratorium.

Indien over de layout met alle partijen overeenstemming is volgt een belangrijke discussie over de technische levensduur van de verschillende onderdelen. Het is onzinnig om bijvoorbeeld zeer dure wanden toe te passen met een levensduur van wel 30 jaren terwijl de levensduur van de gebouwinstallatie en de gebruikte grote apparaten (autoclaaf) wellicht de helft zal bedragen. Bij het MVC zijn zoveel als mogelijk de gekozen kwaliteiten van de verschillende onderdelen, binnen de geldende normen, afgestemd op een evenredige technische levensduur. Daarbij was de discussie over de validatie (de planning ervan) van de diverse onderdelen uiteindelijk doorslaggevend. Bij het ontwerpen en uitvoeren van laboratoria is met name de manier van valideren en het moment waarop gevalideerd zou moeten worden nogal van belang voor de uitvoeringsplanning.