RGC Kinder- en Jeugdpsychiatrie GGZ Centraal

Meerkanten is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Op het prachtige landgoed bij Ermelo, dat al sinds 1886 huisvesting biedt aan de voormalige Veldwijk-kliniek, wordt de komende jaren nieuwe geschiedenis geschreven met een omvangrijk nieuwbouwrogramma. Het centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie bevat gebouwen voor poliklinische behandeling van 18 kinderen en jongeren van 1 tot 18 jaar, deeltijdbehandeling voor 12 adolescenten, een school voor psychiatrieonderwijs en gebouw met de werkvertrekken voor de behandelaars.

Het landgoed is een prachtig volgroeid park met monumentale bomen, klassieke lanen, karakteristieke paviljoens en open gebieden met gras. Het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie wordt gerealiseerd aan de noordzijde van de Horsterweg aan de noord-zuid as die over Veldwijk loopt. De gebouwen zullen de nieuwe entree van Veldwijk markeren door een voorname positionering en architectuur met uitstraling. De kleurstelling, materialisering en detaillering sluiten aan op de reeds aanwezige paviljoens. De bebouwing is maximaal drie lagen hoog, bestaande uit gemetselde volumes met veel plasticiteit, ritmische horizontale en verticale geleding, accenten op de hoeken en in het middendeel, een combinatie van schuine en platte daken voorzien van forse overstekken en kroonlijsten, ornamenten en dergelijke.

Sluiten