MDGO Noorderpoortcollege

Vanaf de eerste plannen tot herhuisvesting van onze school tot en met ingebruikname van dit gebouw is veel tijd verstreken en zijn vele hobbels op het pad geslecht. Als complexiteit van de problemen equivalent zou zijn met de architectonische prestatie, dan moet dit gebouw wel van een uitzonderlijke kwaliteit zijn. Kies je als schoolorganisatie voor een locatie in het centrum van de stad Groningen, terwijl de reorganisatie in het onderwijs op volle toeren draait, dan is dat geen eenvoudige klus. Voeg daaraan toe een gemeentebestuur met veel zorg en aandacht voor haar stad en architectonische ontwikkelingen, maak het compleet met veel tegenstand van omwonenden en je hebt alle ingrediënten voor een uiterst ingewikkeld bouwproces.


De unieke ligging van dit gebouw in de stad, in combinatie met twee belangrijke monumenten, was aanleiding voor het gemeente bestuur om extra zorg te vragen bij de keuze van de architect. Na veel discussie ontstond een unieke combinatie van de beroemde Henri Ciriani uit Parijs en Team 4 Architecten uit Groningen.

Vanaf de eerste ontwerpfase is er een hevige discussie geweest tussen opdrachtgever en architecten over de relatie tussen architectuur en het moderne onderwijsconcept dat het Noorderpoortcollege in het gebouw wilde realiseren.

Het is een bijzondere plek in de binnenstad geworden, waarover nog veel gesproken zal worden. Hoe past dit gebouw in haar omgeving? Hoe verhoudt het zich tot de beide monumenten? Hoe voelen de gebruikers zich in dit nieuwe onderkomen? Staat de goede functionaliteit in verhouding tot het design? Vragen die vooral in de toekomst beantwoord zullen worden en waarvoor dit boek een eerste aanzet zal zijn.

Bron: Stadspoort, de verleden tijd is niets. Annemiek Houwen

Sluiten