Verzorgings- en Verpleeghuis Maartenshof

Al vanaf omstreeks 1995 bestonden er plannen om een structurele verbetering aan te brengen in de huisvestingssituatie van het verpleeghuis Maartenshof te Groningen. Binnen de bestaande constructie was hiervoor geen acceptabel plan te realiseren, waardoor er is besloten tot sloop en nieuwbouw op het eigen terrein. De nieuwbouw is eind 2005 gestart en de laatste fase zal begin 2009 opgeleverd worden. Het oude verpleeghuis is tijdens de bouw in tact gebleven, zodat er voor de verpleegafdelingen geen tijdelijke huisvesting hoefde te worden gerealiseerd.

Sluiten

Na voltooiing van de bouw beschikt Maartenshof over 213 verpleeghuisbedden met de daarbij behorende algemene voorzieningen. In een deel van de nieuwe capaciteit wordt in psychogeriatrische zorg verleend.

Mensen willen keuze mogelijkheden, worden steeds mondiger en willen meer privacy. De menselijke maat wordt steeds belangrijker. In de nieuwbouw zijn eenheden gemaakt met 8 eenpersoonskamers met daarbij een gemeenschappelijke huiskamer. Dit maakte het mogelijk om zorg te verlenen die aansluit bij de gewoontes van het dagelijks leven. Maartenshof heeft een complex gebouwd waar niet alleen gewoon gereactiveerd wordt, maar waar ook bewoners uit de wijk welkom zijn, om boodschappen te doen, om te eten of een borrel te drinken, maar ook om gebruik te maken van eerstelijnsgezondheidszorg voorzieningen en kinderopvang.

Maartenshof heeft ervoor gekozen om capaciteit te concentreren uit oogpunt van exploitatie, maar ook uit oogpunt van kwaliteit. Daarbij doelt men niet alleen op kwaliteit van zorg, maar ook kwaliteit van de accommodatie: alle voorzieningen binnen handbereik, zowel op het gebied van zorg, wonen als welzijn.

Om aan al deze punten tegemoet te komen wordt in het ontwerp kleinschaligheid binnen een groter geheel vorm en inhoud gegeven.

Omvang project

Renovatie verzorgingstehuis: 114 plaatsen
Nieuwbouw verpleeghuis: 213 plaatsen
Totaal 327 plaatsen