Jenaplanschool

Een basisschool voor Jenaplanonderwijs met acht klaslokalen en een speellokaal. De locatie heeft twee schoolpleinen en een grasveld. Voor de jongste kinderen en voor de oudere kinderen zijn aparte entrees gemaakt met ruime garderobes.

Jenaplanonderwijs stelt bijzondere eisen aan een schoolgebouw. Bijvoorbeeld dat er ruimte moet zijn voor onderwijs in kleinere groepen. Door de verkeersgebieden te verruimen en vorm te geven als een dubbel corridor kan er in de middenzone gewerkt worden. Daar bevinden zich bijvoorbeeld de hobbyhoek, de bouwhoek en de computerhoek. Vanuit de lokalen is er zicht op deze plekken.

In het Jenaplanonderwijs is het ook gebruikelijk dat er vaak bijeenkomsten zijn met alle leerlingen en hun ouders. Daarvoor is een grote ruimte nodig. De centrale hal en het speellokaal met podium liggen naast elkaar. Door de tussenwand te verwijderen ontstaat een klein theater. Het speellokaal, waar de kinderen plaats nemen, ligt bovendien enkele treetjes lager, waardoor de centrale hal als tribune functioneert voor de ouders. Op de verdieping liggen verkeersruimten naast en achter het speellokaal. Vanuit deze ruimte is zicht op het podium. Ze worden daarom ook voor toeschouwers gebruikt. De naastgelegen ruimten zijn zeer in trek: de ouders kunnen daar genieten van de voorstelling én de gezichten zien van hun eigen kinderen in het publiek.