Intense Laagbouw Bedumerweg

De Bedumerweg heeft een erg breed profiel dat ontstaan is door het dempen van het Boterdiep dat hier tot de jaren vijftig liep. Door het realiseren van woonstroken splitsen we de locatie in twee profielen. Tegelijk creëren we daartussen stepping stones met actieve openbare ruimten die wijken verbindt. De bestaande bomenrij aan de Oostzijde blijft behouden.

De woningen zijn ontworpen voor starters en herstarters (middelbare singles). De privébuitenruimte ligt op het zuiden met een lichte constructie tussen de langsgevels. De hogere borstwering vergroot privacy en dient tevens als geluidsscherm tegen doorgaand verkeer. Hieronder is ruimte voor de carport die 2 (!) parkeerplaatsen per woning aanbiedt.

Gegevens:
32 woningen / 7.500 m2 = 43 wo/ha
FSI netto= [32 woningen x80m2] / 7.500 m2 = 0,34
FSI bruto= [32 woningen x80m2] / 18.500 m2 = 0,14

Sluiten