Hulpverleningsdienst Fryslân

Het kantoor van HVD Fryslân te Leeuwarden staat prominent aan het water tegenover de WTC Expo. In de visie van de gemeentelijke stedenbouwkundige zal de centrale kern van de stad Leeuwarden steeds verder uitdijen met het gevolg dat de Leeuwarder trekvaarten in de toekomst het karakter van singels zullen krijgen. Daarop anticiperend wenst de gemeente dat alle nieuwe bouwprojecten langs de trekvaarten georiënteerd zijn op het water met een uitstraling die past bij het toekomstige singelkarakter. De HVD Fryslân is het eerste gebouw aan de Harlingertrekvaart dat aan deze karakteristiek beantwoordt. Daarom staat het nieuwe pand eigenwijs op zijn locatie, met het gezicht naar het water en dus met zijn rug naar alle andere bebouwing. De nog vrije buurlocatie zal straks ook een singelkarakter krijgen en vlak naast het HVD Fryslân gebouw geplaatst worden. De kopgevel is daarom nagenoeg blind gehouden.

De architectuur is traditioneel, de baksteengevels van het kade gebouwdeel hebben een klassieke raamverdeling. De kozijnen zijn onderhoudsvriendelijk, van kunststof met een op hout gelijkende detaillering, omdat de klassieke uitstraling van het gebouw dit noodzakelijk maakte. De zonwering is geplaatst tussen het dubbel glas. De betonnen dakrand en de robuuste kantelen ondersteunen het singelkarakter. Om het gewenste volume te halen is aan de achterzijde een lager gebouwdeel toegevoegd met een minder opvallende kleurstelling die met het middendeel van de kadegevel een compositie vormt. In de volksmond wordt het project Het Kasteel genoemd.

Van Wijnen Projectontwikkeling heeft het kantoor voor HVD Fryslân sleutelklaar ontwikkeld. De opdracht van deze ontwikkelaar/aannemer was een flexibel kantoorgebouw te ontwerpen, bestemd voor de markt. Het zou geschikt moeten zijn voor de eerste gebruiker, de HVD Fryslân, maar eventueel daarna ook voor iedere andere gebruiker. De plattegrond van het casco zou daarmee rekening moeten houden. Daarnaast wenste de aannemer een gebouw dat op eenvoudige wijze zou passen in haar bouwsystematiek van dragende gevels. In overleg met constructeurs en installatieadviseurs is ten behoeve van de flexibiliteit een kolomvrij gebouw ontworpen met een installatie die zou aansluiten op alle denkbare plattegronden. De vrije overspanningen maken ook de hedendaags kantoorconcepten mogelijk.