De Regenboog GGZ Drenthe

Het ontwerp voor de nieuwbouw van “De Regenboog” biedt huisvesting aan diverse centrale functies en therapieruimten voor de bewoners van het complex van GGZ te Beilen. Het gebouw heeft een driehoekige plattegrond, die voortkomt uit de terreinsituatie.  De hoeken van de driehoek zijn afgerond,ter verzachting van het volume.

 

Sluiten

De helling van het dak komt voort uit het programma van eisen, waarin ruimten met verschillende hoogten zijn beschreven. Het terrein ligt op enige afstand van de spoorlijn. Aan de gevel, parallel aan de spoorlijn, zijn de hoogste en minst geluidgevoelige ruimten geprojecteerd: de gymzaal en de ruimte voor psychomotore therapie. In het hart van de driehoekige vorm liggen de kleedruimten, douches, toiletten, de keuken en opslagruimten, omdat deze ruimten geen daglicht behoeven. Boven deze ruimten liggen de technische installaties, onder het dak, in het centrum van het gebouw. Langs de twee andere gevels van het gebouw zijn de kantoren, spreekkamers en activiteitenruimten gelegd.

De hoofdentree van het gebouw richt zich op het centrale gebied in het complex. Bij binnenkomst van het gebouw staat de bezoeker direct in het hart van het gebouw: het restaurant. Vanuit deze positie is zicht op het terras op het zuiden.  Aan het restaurant grenzen in het centrum de uitgiftebar en langs de gevel het internetcafé, de vergaderruimte voor de cliëntenraad en de stilteruimte.

Het dak is door z’n hellende positie zichtbaar en mede daarom voorzien van een mos-sedum-vegetatie. Boven het restaurantgedeelte is een patroon van ronde lichtkoepels. De gevel van het gebouw heeft een extra laag van, langs elkaar schuivende, houten vlakken - die dicht bij elkaar staan, waar privacy in de achterliggende ruimten gewenst is -en verder van elkaar staan, waar grotere openheid gewenst is. De driehoekige vorm, het hellende dak, de dakoverstekken en de gelaagde, gevarieerde gevel geven het gebouw een bijzondere dimensie, die passend is bij de functie van het centrale activiteitengebouw.