De Burcht

Woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand is een uitbreiding van en vervangende nieuwbouw voor een verpleeg- en verzorgingstehuis. Na de bouw wordt het nieuwe hoofdgebouw gekoppeld aan twee bestaande laagbouwvleugels waarin somatische en psychogeriatrische zorg geboden wordt.

Ontmoeting, openheid, helderheid en zicht zijn sleutelwoorden voor het ontwerp waarin de bewoners en het personeel centraal staan. Een goede kwaliteit van leven komt voor uit een goede woon- en werkomgeving. Ruimte en openheid met oog voor de menselijke maat. Afwisseling tussen intimiteit en openheid, tussen rust en activiteit, tussen interne oriëntatie en externe oriëntatie maken het ontwerp veelzijdig, duurzaam en menselijk.

In de nieuwbouw zijn alle verzorgingsappartementen rond een grote vide ontworpen. Aan de twee ‘uiteinden’ van het ovaalvormig gebouw worden kleinschalige verpleegeenheden gemaakt met ieder 8 eenpersoonskamers. Gemeenschappelijke huiskamers in de koppen van het gebouw bieden uitzicht op de omgeving. Contact met de omgeving is van groot belang voor de bewoners. De maatschappij, waar zij niet meer zo actief onderdeel van uitmaken, dient wel voor hen ervaarbaar te zijn.

De Burcht probeert op elke schaal van het gebouw helderheid te geven. Op het nivo van het totale volume versnippert het niet maar toont zijn heldere vormgeving. Binnen het gebouw geeft de vide over vijf lagen zicht op de interne organisatie van het gebouw. En op elke verdieping is er sprake van een heldere verdeling van het programma. Oriëntatie, beleving en uitstraling krijgen veel aandacht en zorgen voor een aangenaam gebouw.

Sluiten