Clubgebouw Sportpark Sloten

Dit sportpark kent dezelfde problemen als alle andere sportparken in Nederland. De vele inbraken in dit soort gebouwen zorgen ervoor dat ramen van kleedruimtes en kantines gebarricadeerd worden met tralies en panelen. De uitstraling hiervan lokt vervolgens weer vandalisme uit waardoor het gevoel van onveiligheid toeneemt.

Dit ontwerp concentreert de hoeveelheid glas die financieel gemaakt mag worden op één plek: de kantine. Het overige programma is volledig gesloten. Overdag biedt de kantine maximaal zicht op de omliggende velden. s‘Nachts kijk je optimaal naar binnen, er is geen plek om je als inbreker te verstoppen.

Het clubgebouw is één uit een serie. Alle clubgebouwen zijn ontworpen in dezelfde grijze steen om eenheid te bewerkstelligen. Door de kantine rondom in één kleur af te werken ontstaat een abstract gat in het metselwerk blok. Deze kleur kan per club wisselen waardoor de individuele clubs herkenbaar zijn.

Sluiten