Peter de Jong, CEO Bytesnet: 
“Het draait hier niet alleen om onze expertise en dienstverlening, maar ook om die van onze klanten en partners. We willen dat d’ROOT ten goede komt aan de noordelijke regio en haar ICT-ecosysteem. Het Datalab bijvoorbeeld is een plek waar wij samenwerking faciliteren, en waar nodig aanjagen, tussen wetenschappers, scholen, studenten en bedrijven. Zodat ze samen kunnen werken aan innovatieve projecten op het gebied van (big) data, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om energietransitie, smart industry, duurzaamheid en W&E-installatietechniek.”

Michael Arbman, Business Development Manager van Bytesnet:
“Een uniek project dat de functie van het datacenter ontstijgt. De nieuwe faciliteit d’ROOT moet een ware speeltuin worden van technologische innovatie, waar kennis en kunde vrijelijk worden gedeeld.”


d'ROOT data competence center
De gigantische hoeveelheid aan kabels die een wirwar van draden lijkt, maar feitelijk een ingenieus systeem is van high-end connectiviteit, was de inspiratie voor de gevel van het nieuwe datacenter van Bytesnet in Groningen. De groene omgeving van het Zernike Science Park aan de rand van de stad met de lommerrijke bomen en het hoge gras in de wind is benut als referentie om die connectiviteit te laten zien. Door zijn uitnodigende en verleidelijke uitstraling wordt met dit ontwerp de standaard van een anoniem datacenter doorbroken.

Naast het uiterlijk, maakt het materiaal waar de sprieten van zijn gemaakt het tot een bijzonder geheel. De dikwandige, aluminium kokers hebben een parelmoercoating die een speciaal verlopende kleur creëert. De invloed van zon en schaduw geeft een uniek beeld van een steeds wisselende kleur. Hierdoor past het gebouw perfect in de groene omgeving aan de rand van de stad.

Datacenter Bytesnet biedt diensten zoals opslag van data alsook eigen apparatuur van klanten die hier geplaatst kan worden. Tweederde van het gebouw huisvest de ‘racks’ die in een volledig geconditioneerde omgeving zijn geplaatst met optimale koeling en luchtvochtigheid. Het energieverbruik hiervan wordt continu gemonitord om als datacenter zeer energie-efficiënt te kunnen zijn. De beste opstelling van deze serverkasten bepaalt de opzet en maatvoering van het gebouw. Dit deel van het gebouw is ook streng beveiligd en dat dicteert mede dat de gevel gesloten is.

Bytesnet verbindt data maar ook mensen, een belangrijke kernwaarde die ze met dit gebouw willen laten zien. De entreezijde van het gebouw heeft een open, representatieve uitstraling. Naast kantoorruimte voor medewerkers en de ontvangst van klanten wordt hier ook ruimte geboden aan onderzoek en innovatie. Het Bytesnet Datalab biedt studenten van de Hanzehogeschool en kennisinstellingen uit de hele regio een professionele werkplek. Door zijn positie grenzend aan de universiteitscampus, kan hier ICT-gerelateerd onderzoek gedaan worden naar energietransitie, Big Data en de 'internet of things'. Het is uniek dat een datacenter zo toegankelijk wordt gemaakt.

d'Root voldoet geheel aan de principes van bevingsbestendig bouwen. Bovendien is het in betrekkelijk korte tijd ontwikkeld, ontworpen en gebouwd. Mede dankzij Stekmakers en Bouwgroep Dijkstra Draisma is het gebouw binnen alle kaders tot stand gekomen.