Sluiten

Brede School De Noordster

De combinatie van een grote sportzaal met aanverwante voorzieningen en het overige maatschappelijke programma bood voor deze opgave mooie kansen voor de nieuwe brede school in de wijk Oostergast. Meerwaarde zit vooral in integratie van sporten en bewegen met onderwijs en kinderopvang. Allerlei aanverwante functies zoals fysiotherapie en begeleid wonen & werken hebben ook een plek gekregen in dit markante gebouw. Zo is de brede school een gebouw voor 0 tot 100 jaar, een echt hart van de wijk.

De Noordster is een gebouw met een eenduidige uitstraling. Vriendelijk rond, open naar de omgeving door veel transparantie en herkenbaar door de bijzondere architectuur. De structuur en daarmee de functionaliteit van het gebouw is heel helder. Binnen zijn voor alle gebruikers eigen domeinen gemaakt. Kenmerkend is de rustige en lichte basis, neutrale kleuren met veel houtaccenten. Deze natuurlijke basis geeft elke participant de ruimte om invulling te geven aan de eigen identiteit in hun domein. De grenzen tussen de domeinen zijn flexibel zodat groei en krimp gemakkelijk in het gebouw zelf georganiseerd kan worden zonder grote bouwkundige ingrepen. De eenheid in de gevel biedt bovendien de mogelijkheid om het aantal entrees op de groei en krimp van participanten in het gebouw aan te passen.

De samenwerkende partijen in de Noordster richten zich op een breed activiteitenaanbod voor alle leeftijden. Zo is er voor iedereen beschikking over een keuken, mediatheek, speellokaal, technieklokaal en natuurlijk de sportzalen. Er is een fantastisch grote tuin en op elke verdieping kan je naar buiten. Een gedeelte van het gezamenlijke speelplein is veilig afgeschermd met hekken voor de peuters en jongste kinderen, zodat er volop veiligheid aan de kleintjes geboden wordt.

De sporthal is opdeelbaar in drie zalen en is zowel intern rechtstreeks toegankelijk als ook van buitenaf zodat buiten de schooltijden de zalen verhuurd kunnen worden aan sportverenigingen. De ruimtes die om de sporthal heen liggen, maken het bouwfysisch geheel voor de sportzalen gunstig. De warmteaccumulatie van de zaal is zo gunstig en hinderlijke directe instraling van zonlicht wordt voorkomen. De openheid van de zalen, het zien en gezien worden, is intern georganiseerd. De lol van sport en bewegen is zo heel zichtbaar.

De brede school is door de drie bouwlagen en de vorm uitermate compact. Dat maakt het gebouw gelijk al duurzaam omdat het energieverlies minimaal is. Deze opzet pas helemaal bij de beoogde samenwerking tussen partijen en een zo gunstig mogelijke exploitatie van het gebouw. Het unieke van De Noordster is dat het ondanks krappe budgetten, door slimme oplossingen past binnen de exploitatiekaders van de gebruikers. Dit is bereikt door inzet van alle adviseurs, de inzet van een exploitatiescan en exploitatiegericht te ontwerpen. Op basis van het ontwerp is er een exploitatiescan gemaakt. Deze scan bood handvaten om exploitatiegericht het ontwerp nader te verfijnen en een realistisch MJOP te maken. Belangrijk aspect hierbij was om de verwachtingen tussen alle partijen goed op elkaar af te kunnen stemmen.  De gunstige invloed op de exploitatielast is bereikt door deze maatregelen:

  • Compact bouwen met hoogwaardige isolatie waardoor beperking transmissieverliezen.
  • Gebruik van robuuste materialen waardoor op onderhoud- en schoonmaakkosten bespaard kan worden.
  • Aluminium kozijnen waardoor geen periodiek schilderwerk aan de buitenzijde van het gebouw nodig is.
  • Verlichting is voorzien van bewegingsmelders is daglichtgestuurd, zodat de lampen alleen aan zijn wanneer nodig.
  • Warmtepomp (WKO) met betonkernactivering. Duurzame opwekking en goede warmteaccumulatie voor prettig comfort.
  • Toepassing van triple glas voor een optimale isolatie en geluidsreductie van buiten.
  • Zonnepanelen op het dak voor duurzame opwekking van energie, tevens als zichtbare uitstraling en educatieve inzet.

Centraal in de school hangt een scherm waar de energieprestaties van het gebouw continue worden gemonitord. Op het scherm is zichtbaar hoeveel stroom er wordt gebruikt, hoeveel warmte of koude er wordt gevraagd, hoeveel energie de zonnepanelen opleveren. Dit alles onder het motto ‘zien doet besparen’! Voorts heeft de energiespiegel een educatieve waarde.