Belangrijke aspecten bij de plek van het nieuwe gebouw waren de toegankelijkheid van het openbare park en de veiligheid van het schoolplein. De gebogen vorm van het gebouw heeft de stedenbouwkundige setting in het park versterkt en het plein met de hoofdingang heeft beschutting gegeven zonder dat er onwenselijke verholen hoeken ontstond. Met de vrijgekomen grond voor het uitgraven van de fundatie van het nieuwe deel is een grote speelheuvel gemaakt. Door om het openbare speelplein heen een dieper liggende rand te maken wordt voorkomen dat doorgaande (brom)fietsers het plein als kortere route gebruiken.

Vanuit het taakstellende budget en de efficiëntie in kosten was door de gemeente voorgesteld om eerst de nieuwbouw te realiseren in twee delen, op het plein en in het naastliggende park. Na oplevering zou dan de bestaande school worden gesloopt. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt en vanuit de onderwijsvisie was dit echter onwenselijk en zo onstond het idee om sommige bestaande bouwdelen te hergebruiken. Het daarmee voorkomen van kosten voor tijdelijke huisvesting, is het begin geweest van een meer duurzame ontwikkeling. Van de bestaande school hebben zo veel mogelijk onderdelen een nieuwe bestemming gekregen. Van bijvoorbeeld het bestaande stookhok is een nieuwe buitenberging gemaakt.

Het kindcentrum heeft één herkenbare hoofdentree waar mensen in een ruime centrale hal welkom worden geheten. Vanhieruit zijn alle gebouwdelen van de afzonderlijke participanten herkenbaar en toegankelijk. Door de scheidingswanden los te houden van de hoofddraagconstructie is het gebouw flexibel en zijn de domeingrenzen in de toekomst makkelijk aanpasbaar.

Brede School De Octopus

In samenwerking met de gemeente Haren en de toekomstige gebruikers is de nieuwbouw voor het kindcentrum ‘De Octopus’ aan de Mellenssteeg in Haren ontworpen. Het kindcentrum bestaat uit de openbare basisschool ‘De Wissel’, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Sluiten