Brandweerkazerne zwolle

De Brandweer in Zwolle is gehuisvest op meerdere locaties. Ze zijn strategisch over de stad verspreid. Voor het noordelijke stadsdeel is gekozen voor een nieuw onderkomen. Enkele architecten, waaronder Team 4 Architecten zijn gevraagd een ontwerp te maken voor deze locatie.

Het ontwerp is door de gemeente en door de brandweer beoordeeld en zeer positief ontvangen. Het ontwerp houdt rekening met de ingewikkelde situatie, aan de rand van een woonwijk. De locatie wordt ontsloten vanuit die woonwijk, omdat de doorgaande weg geen extra inrit mocht krijgen. De remise is een doorrijd-variant, waardoor het uitrukken wel op de doorgaande weg geschiedt. Hiervoor is toestemming verleend.

De looplijnen tussen de remise en de rest van het gebouw zijn kort door het gebouw compact te houden. De slaapvertrekken liggen aan de stille kant van het gebouw en zijn tegen de zon en het felle daglicht afgeschermd door een gevouwen gevel die schaduw werpt op het glas. De huiskamers e.d. zijn allen gelegd aan buitenruimten, terrassen op de verdiepingen, waardoor het gebouw een prettig alternatief is voorde thuissituatie van de medewerkers. Het gebouw heeft veel doorzicht gekregen door de toepassing van grote glasoppervlakten als scheidingswanden tussen de vertrekken.

De gebouwen zijn duidelijk familie van elkaar, maar hebben elk een eigen persoonlijkheid. Naast de verschijningsvorm is de ruimtelijke relatie duidelijk vormgegeven door de entrees tegenover elkaar te plaatsen. De gebouwen mogen niet rug aan rug komen te staan. Door de entree enigszins uit het midden te plaatsen ontstaat een diagonaalverbinding die goede aanknopingspunten biedt om het maaiveld zo in te richten dat de blik geleidt wordt naar de entree van het familiegebouw. In de ‘artist impression’ is dit verbeeld door een goed gedimensioneerde zebra van het kunstwerk van de Duitse kunstenaar Otmar Horl. Het groen en water aan de Incubator III zijde wordt benut om de verblijfskwaliteit van de gemeenschappelijk ruimte te versterken