BioPartner Center Leiden

Stichting BioPartner Academisch Bedrijven Centrum Leiden is een Stichting zonder winstoogmerk. Zij exploiteert drie bedrijfsverzamelgebouw voor startende onderneming in de Life Sciences te Leiden. In deze gebouwen (twee incubators en één accelerator) stelt BioPartner kantoor- en laboratoriumruimte ter beschikking tegen aantrekkelijke voorwaarden. Belangrijk gegeven voor deze studie is dat de verschijningsvorm naadloos moet aansluiten bij de eerder gerealiseerde ‘Accelerator’ zonder dat er sprake is van een natuurgetrouwe kopie. Hiertoe zijn de beeldbepalende elementen van de Accelerator geanalyseerd en als uitgangspunt gekozen voor het opwerpen van de Incubator III. De horizontale opbouw evenals de toonzetting van het kleur en materiaalgebruik waren het uitgangspunt. De belijning van de Accelerator is bij de Incubator rechtgetrokken en gelaagd uitgevoerd als afwisseling van de gesloten en open vlakken. De gevel laat zich als het ware lezen en als een DNA profiel die de verwantschap van beide gebouwen illustreert.

Sluiten

De gebouwen zijn duidelijk familie van elkaar, maar hebben elk een eigen persoonlijkheid. Naast de verschijningsvorm is de ruimtelijke relatie duidelijk vormgegeven door de entrees tegenover elkaar te plaatsen. De gebouwen mogen niet rug aan rug komen te staan. Door de entree enigszins uit het midden te plaatsen ontstaat een diagonaalverbinding die goede aanknopingspunten biedt om het maaiveld zo in te richten dat de blik geleidt wordt naar de entree van het familiegebouw. In de ‘artist impression’ is dit verbeeld door een goed gedimensioneerde zebra van het kunstwerk van de Duitse kunstenaar Otmar Horl. Het groen en water aan de Incubator III zijde wordt benut om de verblijfskwaliteit van de gemeenschappelijk ruimte te versterken