"Het geeft voldoening om een tastbare en duurzame bijdrage te leveren aan onze leefomgeving"

"Als architect heb je een grote verantwoordelijkheid: Het creëren van de dagelijkse leefomgeving van mensen. Het is belangrijk om gebouwen te ontwerpen waar men veilig kan wonen, werken en leven. Maar ook de ruimte die gevormd wordt door de gebouwen, de context, is van groot belang en een integraal onderdeel van de ontwerpopgave. Mijn fascinatie voor architectuur is ontstaan in het begin van mijn middelbare school periode, tijdens een interview met een architect. Zijn enthousiasme en werkomgeving maakten grote indruk op mij en vanaf toen wist ik het: dit wil ik later ook worden! Vanaf dat moment heb ik mij op deze richting gefocust en na de middelbare school heb ik de studie Bouwkunde gevolgd aan de Hanzehogeschool te Groningen, met als specialisatie Architectuur. Na deze (vooral) technische opleiding wilde ik me meer verdiepen in het ontwerpproces, vandaar dat ik aansluitend naar de TU Delft ben gegaan voor de Master Architectuur. Ten slotte heb ik de BEP (beroepservaringsperiode) gevolgd en afgerond, sinds 2015 een verplicht traject waarin je 2 jaar lang modules volgt en je ontwikkeling tijdens de beroepspraktijk vastlegt. Het mooie aan het vak vind ik de nieuwe uitdagingen die je steeds weer aangaat met nieuwe mensen en nieuwe wensen. Elk project is uniek en vraagt om creatieve oplossingen. Daarnaast geeft het voldoening om een tastbare en duurzame bijdrage te leveren aan onze leefomgeving."

Hans Witterholt
Architect

CV
Hanzehogeschool Groningen (2012)
Technische Universiteit Delft (2015)
Sinds 2015 bij TEAM 4 Architecten
Afronding beroepservaringsperiode PEP (2017)

© Grotografie / Mariska de Groot