"Ik vind het aardig een verstoring aan te brengen in een ontwerp. Een accent, een grapje."

"Techniek, creativiteit en de samenwerking met alle betrokken mensen. Voor mij zijn dat de belangrijkste elementen. Ik wil het gevoel laten ontstaan dat er in de ontwerpfase een gezamenlijk plan groeit. Samenwerken is daarbij voor mij de sleutel tot succes.Ik stuur het proces natuurlijk wél een bepaalde kant op. Dat moet ook, maar als de opdrachtgever met mijn hulp het plan maakt, geniet ik. Ik stel me coöperatief op. Bij het ontwerpen ga ik uit van het programma van eisen en het budget. En natuurlijk van de functie en de situering van het gebouw. Ik maak soms wel tien schetsen. Daar blijven er drie van over waarmee ik verder kan. Maar aan mijn opdrachtgever presenteer ik ze allemaal. Ik laat hem verschillende stadia zien. Maak hem medeplichtig aan het denkproces dat ten grondslag ligt aan het ontwerp. Ik wil aftasten, of wat ik zelf als belangrijke beslissing in het ontwerp ervaar, ook gedragen wordt door de opdrachtgever. Ik wil weten, of we op dezelfde denklijn zitten. Dat levert uiteindelijk het basisconcept op, waarin opdrachtgever en architect zich kunnen vinden.

De analyse van alle factoren die een rol spelen bij het toekomstige gebouw is belangrijk. Op grond daarvan kun je suggesties aandragen die niet in de oorspronkelijke opdracht zaten, maar die toch meegenomen worden. Een goede analyse van al die factoren leidt tot een stevig basisconcept. En dat betekent op de langere termijn winst. In tijd en kwaliteit! Mijn kracht zit misschien wel in mijn vermogen opdrachtgevers meer te geven dan ze vragen. Door mijn manier van werken wordt het hun gebouw. Samenwerking en synergie genereren bijzondere dingen. Ik ben erop uit wensen van de mensen met wie ik rond de tafel zit te honoreren. Zo krijgen ze invloed op het creatieve proces. Een nauwgezette detaillering is van groot belang voor de kwaliteit van een ontwerp. Ik laat dat niet aan een ander over. Aandacht voor het detail bepaalt vaak toon en sfeer. Zo creëer je spanning, of roep je contrasten op. Recht tegenover krom, cirkel tegenover driehoek. Ook het kleurgebruik is van groot belang. Ik probeer me te verdiepen in de sfeer die gewenst is. Onlangs ben ik met een collega een dag gaan werken in een verzorgingsinrichting. Alleen maar om de sfeer op me in te laten werken. Zo krijg ik gegevens die van betekenis zijn voor de keuzes die ik maak. Ik vind het aardig een verstoring aan te brengen in een ontwerp. Een accent, een grapje. Ik zoek in mijn ontwerpen niet de strengheid vanuit de geometrie. Ik wil een gebouw neerzetten dat primair goed functioneert. Maar dat ook spannend is en verrassingen biedt. Variatie en plezier."

Gerard Schijf
Architect / Directeur

CV
Technische Universiteit in Delft, Architectuur
 Stages bij diverse Nederlandse architectenbureaus
In 1976 jongste partner van het bureau Bijlefeld, Grit, Gunnink en Schijf
Vanaf 1987 onder de naam TEAM 4 Architecten.

© Grotografie / Mariska de Groot