Zernike College Haren opgeleverd en in gebruik!

Het Zernike College is een onderwijsinstelling voor het voortgezet onderwijs. De ontwerpvraag betrof de nieuwbouwschool voor circa 1400 leerlingen van de bovenbouw HAVO en VWO. Samen met een specifieke Montessori en Technasium afdeling en een sportafdeling completeren ze het programma. In totaal betrof het circa 8000 m2 onderwijsprogramma.

Volgens de stedenbouwkundige opzet van Mathijs Dijkstra is het gebouwvolume in 3 lagen opgezet. De grote entree over twee lagen legt een goede verbinding tussen de openbare ruimte en onderwijsfuncties. De fietsenstalling is semi verdiept ontworpen en is daarmee grotendeels onttrokken aan het zicht zonder dat hierbij het toezicht (veiligheid) verloren is gegaan.  

Direct vanaf de entree is er zicht op de kantine en door de grote transparantie zijn ook de gebruikers van de tweede bouwlaag (Montessori onderwijs) zichtbaar. In een rustige deel achter de grote tribune zijn de werkplekken voor de docenten ondergebracht. Achter het podium liggen de kunst en cultuur gerelateerde vaklokalen zodat het podium meervoudig gebruikt kan worden. De grote sportzaal is dusdanig gepositioneerd dat er met name een goede relatie met het atrium ontstaat en er in de avonduren een eigen ontsluiting mogelijk is zonder het onderwijsprogramma hierin te betrekken.

De onderwijsclusters hebben een eigen doeltreffende opzet. Een duidelijk herkenbare eigen ‘voordeur’ zodat ieder domein is zichtbaar is. In het entree gebied zijn voorzieningen zoals sanitair, lockers, concentratiewerkplekken en de kantoren van de teamleiders opgenomen.  De specifieke lokalen zijn als een kraag om de onderwijspleinen gedrapeerd.

De tweede bouwlaag heeft qua bouwstructuur nog de flexibiliteit om in de toekomst 6 extra lokalen te realiseren. Ook kan de infrastructuur naar nieuwe inzichten worden aangepast.

Op de bovenste bouwlaag, die middels een vide verbonden is, is het HAVO en VWO onderwijs gehuisvest. Dit zijn twee onderwijsclusters, elk met een eigen onderwijsplein, die tegen elkaar aan liggen waardoor er eigenlijk sprake is van een freeflow onderwijsvloer van circa 2500 m2.

Het ontwerp van TEAM 4 Architecten is te kenschetsen als een efficiënte opzet door een ontkoppeling van de draagstructuur en het inbouwpakket. De constructieve opzet is zeer doeltreffend en geeft de gebruiker alle ruimte om op korte en lange termijn de plattegronden aan te passen aan het meest optimale onderwijskundige systeem. Samen met bureau Wassenaar (constructies) en adviesbureau Van der Weele (klimaatspecialisten) zijn we in staat gebleken dit heldere concept uit te werken tot een prachtige school. De gemeente Haren heeft samen met de adviseurs van Draaijer en Partners dit traject begeleid en aanbesteed middels een DBMO contract