Volgende stap in aanleg WKO Europapark

Ons nieuwe kantoor 'Hete Kolen' (Multifunctionele solid Europapark) zal als eerste worden aangesloten op het collectieve WKO systeem op het Europapark. De Gemeente Groningen legt dit systeem i.s.m. het Waterbedrijf aan. Middels dit systeem zal zowel het kantoordeel als de woningen in het gebouw duurzaam worden verwarmd en gekoeld.

Gestuurde boring onder het Winschoterdiep
Woensdag 4 december start BAM Techniek in opdracht van Waterbedrijf Groningen en de Gemeente Groningen met een gestuurde boring onder het Winschoterdiep. Hiermee wordt een tracé aangelegd dat de warme en koude bron van de gemeente Groningen Locatie Harm Buiterplein verbindt  met de andere zijde van het Winschoterdiep op het Europapark. De verbinding van de twee leidingnetten is een belangrijke volgende stap in het realiseren van de collectieve duurzame energievoorziening op het Europapark.

Horizontaal gestuurde boring
Woensdag wordt vanaf de zijde Harm Buiter met de horizontaal gestuurde boring gestart om enkele dagen later te stoppen nabij het bouwterrein van Solid aan de Boumaboulevard. De boring is 175 meter lang en gaat op het diepste punt 14 meter onder het Winschoterdiep door. Tijdens het boorproces wordt een mengsel van water en een boorvloeistof via de boorkop de grond ingespoten. Deze boorvloeistof zorgt onder andere voor de afvoer van de geboorde grond, koeling van de boorkop en opvulling van het geboorde gat. Als de boorkop boven komt aan de Boumaboulevard worden daar de reeds gereedliggende buizen door het net gemaakte boorgat vastgemaakt aan de boorkop. De buizen worden dan met de boorkop en al, teruggetrokken naar de boormachine die aan de andere kant van het Winschoterdiep staat.

Een horizontaal gestuurde boring is een succesvolle methode voor de aanleg van kabels en leidingen onder rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen en diverse obstakels. Bovendien wordt met deze boormethode overlast voor  de omgeving, omwonenden en milieu tot een minimum beperkt. De feitelijke boring en het inbrengen van de buizen zal ongeveer een week duren.

WKO Europapark
Het systeem voor warmte- en koudeopslag (WKO) is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen om de gebouwen op het Europapark duurzaam te verwarmen én te koelen. WKO is een techniek waarmee ’s zomers overtollige warmte in het grondwater wordt opgeslagen, voor nuttig gebruik in de winter. WKO levert zodoende een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het nuttige rendement van energie.

Bron | Waterbedrijf Groningen