De vergroening van het UMCG

Hoe zou het Universitair Medisch Centrum van Groningen nog meer een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Stad? En hoe kan het UMCG er zelf mooier van worden? Naar aanleiding van een aantal recente verbouwingen aan de buitenzijde van het complex kwamen deze vragen voor het UMCG boven drijven. TEAM 4 heeft de ontwerpprijsvraag gewonnen met het idee om de beeldbepalende lage daken tussen de beddenhuizen te gaan vergroenen.

Het UMCG hoort bij Groningen, zoals Groningen bij het UMCG hoort. Deze positie vraagt om continue aandacht voor de interactie met de Stad. De ruimtelijke kwaliteit van het complex is daarin essentieel, op alle niveaus. Van openbare ruimte tot installatietechniek. De huidige negen beddenhuizen zijn iconisch in de stad Groningen. Iedere bewoner, bezoeker en medewerker zal het beeld van de witte bouwdelen direct herkennen als de architectuur van het UMCG. Al sinds de eerste tekeningen is er bijzondere aandacht geweest voor de randen van het complex die grenzen aan de verbrede singels. Echter juist bij de beddenhuizen is het groen nu het minst aanwezig en een groot gemis voor de hoofdlocatie van alle patiënten. De vergroening van het UMCG kan hier wel een extra impuls gebruiken! Een echte healing environment.

Een aantal nieuwe klimaatinstallaties op de daken van de poli’s tussen de beddenhuizen worden binnenkort voorzien van een ombouw die afgestemd is op kleur, materialisering en detaillering van de gevels rondom de installaties. Op het overige deel van het dak komt een groen veld met planten zodat ook de grote kanalen van en naar de klimaatinstallaties uit het zicht onttrokken worden. Eerst zullen er twee daken aan de zijde van de Oostersingel groen worden gemaakt. In de loop der tijd zullen er meer daken vergroend worden. Patiënten herstellen sneller in een groene omgeving. Met veel groen krijgt niet alleen het hele ziekenhuis een meer natuurlijke uitstraling, het is bovendien een verrijking van de biodiversiteit in de Stad.