Van droom naar gebouw voor de Tirrel in Winsum

Architecten Martine Drijftholt en Annemiek Visser: “Het leuke van het ontwerpen aan de Tirrel is dat we niet alles van te voren kunnen bedenken en voorspellen. Het gebouw moet het dus mogelijk maken dat er vrijheid is om het gebruik om meerdere manieren te kunnen invullen en dat er continu nieuwe verbindingen ontdekt kunnen worden.” 

Het Voorlopig Ontwerp van de Tirrel is gereed en daarmee is de eerste stap gezet van droom naar gebouw. Het wordt een aardbevingsbestendig en energieneutraal gebouw en bovenal een plek voor ontmoeting, verbinding en verrijking.

De Tirrel maakt verbindingen met de omgeving aan alle zijdes en is een goede buur voor alle omwonenden. Vanaf de Meeden is de levendigheid in het centrale hart te zien en vanaf hier kan men het gebouw binnenlopen en een kopje koffie drinken. Iedereen is welkom.

In het ontwerp zijn de meest privé ruimtes aan de buitenzijdes gelegen en de meest gezamenlijke in het hart. Mensen komen elkaar tegen waar je elkaars paden kruist. In de Tirrel komen alle paden uit op het centrale plein. Als kinderen naar gymles gaan, als revalidanten naar het restaurant gaan en als buurtbewoners nieuwsgierig langs komen. De logistiek in de Tirrel is zodanig georganiseerd dat je altijd iemand tegen kan komen.

De architectuur, sfeer en uitstraling van de Tirrel is op eigen wijze, passend bij de dorpse schaal van Winsum. Het is één gebouw waarbij elke zijde een eigen vorm en karakter heeft. De verschillende kappen in het dak vormen samen het silhouet van een dorpscentrum van huizen die vanuit elke hoek steeds uniek ogen.

In december zal de gemeenteraad van Winsum beslissen over de voortgang van het project. Meer weten over De Tirrel? Bekijk hier de website met uitgebreide informatie en inspiratie.