TEAM 4 gaat circulair

TEAM 4 Architecten heeft het ‘Manifest Circulaire Architectuur’ ondertekend en onderschrijft daarmee het belang van circulariteit in de ontwerp- en bouwwereld: circulair bouwen als onmisbare schakel in een duurzame samenleving.

Als architecten staan wij aan de basis van de bouwketen, die verantwoordelijk is voor een heel groot aandeel in de totale CO2 uitstoot. Wij voelen ons daarom verantwoordelijk om in onze projecten verstandige, gewogen en toekomstgerichte keuzes te maken. Wij willen onze opdrachtgevers, betrokken adviseurs, aannemers én toekomstige gebruikers inspireren om samen stappen te zetten in het realiseren van een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving.

Want circulair bouwen is teamwerk. Duurzaamheid betreft de mens, architectuur zonder mensen is niks. Een gebouw kan ook niet gezond zijn, we willen een gezonde omgeving voor de mens. Wij zijn dus aan zet.

We hanteren in ons werk de vijf ontwerpprincipes uit het manifest:

  1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur
  2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit
  3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven
  4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren
  5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar

We zien circulariteit als een middel om meerwaarde te creëren. Bij een groot aantal projecten zijn we al bezig met circulariteit, soms bewust en deels ook gewoon als vanzelfsprekend. Door het onderschrijven van het manifest ontwikkelen we ons hier steeds verder in en zetten we grote stappen. In de komende tijd zullen we regelmatig laten zien hoe we dat doen bij onze projecten.

Wilt u meer weten, heeft u vragen, wilt u samen met ons aan de slag? Neem dan contact op met architect Nico Visser.