Spijk krijgt aardbevingsbestendig Kindcentrum

Het Kindcentrum zal een nieuw thuis worden voor OBS Fiepko Coolman en CBS De Borgstee. Samen met de peuteropvang en de bibliotheek delen ze een centraal hart met podium, doe-lokaal en open keuken. Het Kindcentrum is multifunctioneel inzetbaar en laagdrempelig, een plek van ontmoeting waar iedereen uit Spijk en omgeving welkom is. TEAM 4 heeft de architectenselectie gewonnen en gaat de ingediende schetsvisie verder uitwerken. Het ontwerp is een éénlaagse school met een slimme constructie waarbinnen meerdere indelingen mogelijk zijn. Zo kunnen beide scholen invulling geven aan hun eigen onderwijsvisie en is het veranderbaar in de toekomst. Het Kindcentrum zal volledig aardbevingsbestendig gebouwd worden. Gelijk vanaf de start wordt dit integraal meegenomen in het ontwerp. De verwachting is dat medio 2018 met de bouw gestart kan worden.