Officiële opening appartementen Nachtegaalstraat

Drie jaar na de explosie staat er een nieuw, zeer energiezuinig gebouw op de markante hoek van de Noordkade met de Nachtegaalstraat. Afgelopen zomer zijn de bewoners er komen wonen en deze week werd het complex feestelijk geopend. We vierden dit samen met Accolade, Jorritsma Bouw, gemeente Smallingerland en uiteraard de bewoners zelf.

De nieuwe 38 appartementen voldoen volledig aan de eisen van deze tijd en zijn zeer energiezuinig en zonder gas. Het functioneert all-electric met luchtwarmtepompen, de appartementen zijn voorzien van triple glas plus vloerverwarming en op het volledige dak zijn zonnepanelen geplaatst.

De Noordkade maakt deel uit van de historische hoofdstructuur van Drachten, de Nachtegaalstraat is daaraan ondergeschikt en dat is terug te zien in de hiërarchie van de hoofdopzet. Door in hoogte af te trappen is aansluiting gezocht bij de naastliggende woningen. Voor velen zal het nieuwe complex herkenbaar zijn aan wat er stond, door de gelijke hoofdopzet met het voormalige gebouw. Opvallend is de nieuwe warme kleur van de bakstenen. Dit geeft een impuls aan de directe omgeving, om verder te kijken naar opwaardering van de buurt. Verrassend is de binnenplaats aan de andere zijde, hier is echt een transformatie zichtbaar van grijze parkeerplaats naar een besloten plein met meer ruimte voor groen, picknicktafels en ontmoeting. Waren er in de oude situatie voornamelijk bergingen op het maaiveld, nu zijn er voordeuren met een groot raam zodat bewoners elkaar vaker zien en spreken. Accolade’s directeur-bestuurder Rein Swart plantte samen met een nieuwe bewoner een fruitboom op de binnenplaats, als symbool voor de blik vooruit.