Duurzame herontwikkeling AZC in Burgum

In Burgum is de bouw gestart van een nieuw asielzoekerscentrum.  Het centrum is een locatie waar gezinnen met minderjarige kinderen worden opgevangen. De herontwikkeling omvat het volledig vervangen van de bestaande huisvesting met 64 woningen voor circa 600 bewoners.

De aanwezigheid van een groot aantal kinderen staat centraal in het ontwerp. Op de grote schaal is dit herkenbaar aan de gecreëerde veiligheid om op straat te kunnen spelen en in de inrichting  van de openbare ruimte met speelplekken voor alle leeftijden. Herkenning en telbaarheid van de woningen, de overzichtelijkheid van de drie buurten en de karakteristieke vormen maken het centrum een plek waar vanuit de beleving van kinderen de leefbaarheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Op de locatie komt ook een dienstgebouw voor medewerkers, gezondheidsdienst en vrijwilligersorganisaties en een activiteitengebouw voor de bewoners.

Duurzaam betekent voor COA dat op deze locatie de kosten voor energie en onderhoud aanzienlijk lager gaan worden. Met deze herontwikkeling krijgen de woningen bovendien toekomstwaarde mee: Mocht het COA de locatie in de toekomst niet meer nodig hebben kunnen de woningen een tweede bestemming krijgen in Burgum. Het centrum kan makkelijk getransformeerd worden naar een reguliere woonwijk met grondgebonden, permanente woningen. Dit perspectief bepaalt voor nu dan ook al de eerste aanblik: een woonwijk, geen instituut. Voor het ontwerp van de woningen is er gebruik gemaakt van het aanbod van bestaande woonconcepten. Dus geen speciale woningen voor asielzoekers, maar een marktconforme woning die geschikt gemaakt is voor bewoning door asielzoekers.

De duurzame ontwikkeling als alternatief voor de welbekende semipermanente units op mening AZC, biedt de kans om een centrum te realiseren specifiek voor Burgum. De bestaande structuur van het dorp en het landschap is ingebed in de stedenbouwkundige opzet van dit ontwerp. De omgeving is een inspiratiebron voor het ontwerp en de keuze voor kleuren en materialen.

Meer over de herontwikkeling van AZC Burgum