Duurzame herontwikkeling AZC in Burgum

TEAM 4 Architecten heeft het ontwerp gemaakt voor de opvang van asielzoekers in Burgum. Het centrum is een gezinslocatie waar uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen worden opgevangen. De duurzame herontwikkeling omvat 60 woningen voor circa 600 bewoners.

De aanwezigheid van een groot aantal kinderen staat centraal in het ontwerp. Op de grote schaal is dit herkenbaar aan de gecreëerde veiligheid om op straat te kunnen spelen en in de inrichting  van de openbare ruimte met speelplekken voor alle leeftijden. Herkenning en telbaarheid van de woningen, de overzichtelijkheid van de drie buurten en de karakteristieke vormen maken het centrum een plek waar vanuit de beleving van kinderen de leefbaarheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Op de locatie komt ook een dienstgebouw voor medewerkers, gezondheidsdienst en vrijwilligersorganisaties en een activiteitengebouw voor de bewoners.

Het COA wil deze locatie duurzaam ontwikkelen en de woningen toekomstwaarde mee geven. Mocht het COA de locatie in de toekomst niet meer nodig hebben kunnen de woningen een tweede bestemming krijgen in Burgum. Het centrum wordt ontwikkeld als een reguliere woonwijk met grondgebonden, permanente woningen. Dit bepaalt ook de eerste aanblik: een woonwijk, geen instituut.

De duurzame ontwikkeling als alternatief voor de semipermanente units biedt de kans om een AZC te ontwerpen specifiek voor Burgum. De bestaande structuur van het dorp en het landschap is ingebed in de stedenbouwkundige opzet van dit ontwerp. De omgeving is een inspiratiebron voor het ontwerp en de keuze voor kleuren en materialen.

Voor deze opgave wordt er gebruik gemaakt van het aanbod van bestaande woonconcepten. Dus geen speciale woningen voor asielzoekers, maar een marktconforme woning die geschikt gemaakt is voor bewoning door asielzoekers. Momenteel wordt het ontwerp verder uitgewerkt.