Complex Hete Kolen in gebruik - Persbericht

Aanwinst Europapark, uniek WKO project

Donderdag 11 december om 17.30 uur stelt wethouder Roeland van der Schaaf het kantoor-woongebouw Hete Kolen op het Europapark in gebruik. Naar het opvallende oranjegekleurde gebouw verhuizen nog deze maand de eerste gebruikers: TEAM 4 Architecten en door woningcorporatie Lefier gehuisveste jongeren. Het complex wordt verwarmd (en gekoeld) door middel van een even uniek als duurzaam WKO-project.  

Met de ingebruikstelling van Hete Kolen is een nieuwe parel toegevoegd aan het Europapark. Ontwikkelaar van het gebouw is Stekmakers. Zij heeft dit gedaan in nauwe samenwerking met corporatie Lefier die eigenaar en verhuurder is van 132 wooneenheden voor jongeren. Team 4 Architecten is architect van de gerealiseerde nieuwbouw en zelf ook als bureau vanaf de Kerst gehuisvest in het gebouw. De ontwikkeling Hete Kolen is de eerste belangrijke ontwikkeling in het kantorenkwadrant van het Europapark.  Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het gebied rondom de kolenmuur.  

‘Hete Kolen’ milieuvriendelijk verwarmd
‘Hete Kolen’, het gebouw met de vlammend oranjekleurige gevel op de locatie van de oude energiecentrale op het Europapark, wordt milieuvriendelijk verwarmd. Na het ontsteken van de buitenverlichting vanuit de imposante WKO-kelder door wethouder Van der Schaaf, is het gebouw officieel opgeleverd én aangesloten op het warmtenet van WarmteStad onder het Europapark. Middels een collectief systeem voor warmte- en koudeopslag (WKO) worden de woningen en kantoren in de winter duurzaam verwarmd en in de zomer duurzaam gekoeld. De schaalgrootte van dit warmtenet is uniek voor Noord-Nederland.

Collectief warmtenet voor heel Europapark
Warmte- en koudeopslag komt vaker voor, maar niet op deze schaal. De gemeente en Waterbedrijf Groningen, verenigd in WarmteStad, kiezen er bewust voor om meerdere gebouwen te verwarmen door middel van één modern warmtenet. Zou elk bedrijf dat zich vestigt op het Europapark een eigen WKO-systeem aanleggen, dan is de ondergrond al volgebouwd terwijl de ruimte boven de grond nog voor de helft leeg is. Bovendien is een collectief warmtenet vele malen goedkoper dan wanneer een gebouw als ‘Hete Kolen’ een eigen warmte- en koudeopslag zou ontwikkelen. Naast ‘Hete Kolen’ is ook het kantoor van de gemeente Groningen op het Harm Buiterplein op het warmtenet aangesloten. De bedoeling is om in de toekomst meer gebouwen aan dit warmtenet toe te voegen.