Centrumplan Ridderhof Leek opgeleverd

De locatie van dit bouwplan ligt aan de belangrijke toegangsweg naar het centrum van Leek vanuit het westen. De context voor de bebouwing is het markeren van deze toegang, het begeleiden van de verschillende verkeersstromen rond de locatie en het opwaarderen van de commerciële uitstraling aan het begin van het dorp. Het nieuwe winkelcentrum van Leek grenst aan de locatie. Deze bebouwing is tamelijk monotoon en bestaat uit een commerciële plint met twee tot drie lagen appartementen met een plat dak. Langs de locatie loopt een historische watergang. Het begeleidend voetpad vormt een belangrijke verbinding voor wandelaars. Langs de Tolberterstraat staat nog een voormalig postkantoor. Dit is één van de mooiere gebouwen van Leek.

Het belang van de locatie is dus groot. Op de hoeken van de locatie is daarom gewerkt met een markante, torenachtige bebouwing. Naar de randen van de locatie wordt de hoogte teruggebracht. Het naastliggende postkantoor blijft goed in het zicht, omdat de gevellijn van de nieuwbouw is teruggerooid.

De keuze voor de architectuur van de nieuwbouw is ontleend aan die van het postkantoor en van de aan de overzijde liggende woningen en werkplaatsen. Deze laatste gaan helaas in de plannen van de gemeente binnenkort plaats maken voor een nieuwe kantoor- en woonontwikkeling maar de architectuur ervan leeft in de Ridderhof voort.

855 m2 commerciele ruimte op de Begane Grond, 46 appartementen, parkeerplaatsen in kelder.