Bredeschool Zuidhorn opgeleverd en in gebruik

In de wijk de Oostergast te Zuidhorn is door ons de brede school ontworpen. In opdracht van de gemeente Zuidhorn hebben we naast het ontwerp ook het uitvoeringstraject begeleid. In samenwerking met de adviseurs van ICS Zwolle hebben we een succesvol traject weten af te ronden. 

Het betreft een multifunctioneel gebouw voor diverse gebruikers en functies: sportvoorzieningen (speellokaal, gym, atletiek voor o.a. de badminton-, de judo- en de basketbalvereniging), basis- en christelijk onderwijs (Westerwijs en Penta Primair), fysiotherapie, begeleid wonen & werken (drukkerij en conciërge functie), BSO kinderkwartier en algemene kantoorfuncties. Het programma  is inclusief een uitbreiding van 1100 m2 circa 6500 m2 groot.

Met het oog op duurzaamheid, locatie kenmerken en het maaiveldprogramma hebben we gebouw in 3 lagen ontworpen waarbij het grootste gedeelte van de programma’s (begane grond + eerste verdieping) een directe relatie heeft met het maaiveld.

De locatie waarop het schoolgebouw gerealiseerd is omvat een complexe stedenbouwkundige inpassing, met name op het gebied van de verkeerstromen. Een veilige ontsluiting van het terrein stond in alle keuzes voorop. Op de enigszins ruitvormige kavel moest naast een 50-tal parkeerplaatsen voor auto’s ook een ‘kiss and ride’ zone voor circa 50 auto’s gerealiseerd worden. Een fietsenstalling voor circa 700 fietsen is op een logische plek ontworpen. Daarnaast bestond de wens dat alle de toegangen tot het complex, waaronder de primaire onderwijsruimten en de bijbehorende schoolpleinen, allemaal op de zon zijn gericht. In principe hebben we de zonnelast evenwichtig verdeeld over  het ruimtelijk programma met een gelijkmatig installatieconcept.

De combinatie van een zeer grote sportzaal en het overige programma heeft ons bij deze planopgave goede ontwerpmogelijkheden geboden. Zo is de ingeklemde en opdeelbare sportzaal van 3 kanten intern bereikbaar. Tevens is de sportvoorziening rechtstreeks van buitenaf ontsloten. Het omliggende bouwvolume voorkomt directe instraling en opwarming van de zaal. Het dak ligt grotendeels in de schaduw van het hogere gebouw en is afgedekt door middel van zonnecellen.

DGMR uit Drachten is ingeschakeld om de specifieke bouwfysica van het complex inzichtelijk te maken, zodat samen met de (eind)gebruikers goede ontwerpbeslissingen konden worden genomen. Een belangrijk procesonderdeel was de schijnbare tegenstrijdigheid van een eenduidige en zeer compacte brede school waarbinnen we toch eigen domeinen wilden creëren voor de afzonderlijke gebruikers. Collectiviteit en identiteit zijn daarbij de kenmerkende uitgangspunten. Een belangrijke ontwerpdiscussie ging over de grenzen van de diverse domeinen en de bijbehorende installaties. De grenzen tussen de gebruikers zijn flexibel ontworpen (de ene gebruiker kan groeien, de andere wat krimpen). Aandachtspunt was hoe de installaties deze flexibiliteit kan blijven volgen. Daarnaast heeft de gemeente als opdrachtgever een extra eis geformuleerd: bij krimp moeten andere gebruikers een eigen ingang (het liefst ook een eigen installatie) krijgen zonder aanwezige gebruikers te storen. Hiervoor is een ontwerp- en installatieconcept ontwikkeld dat dit mogelijk maakt. Hiermee is de toekomstbestendigheid goed geborgd.