Directievoering

Tijdens de uitvoeringsfase van een project kunnen wij het projectmanagement verzorgen en vertegenwoordigen wij tijdens de dagelijkse bouwwerkzaamheden de opdrachtgever. Onze projectmanagers zijn de bewakers op de naleving van de overeenkomst. Hierbij staat het ontzorgen voorop en u heeft als opdrachtgever één vast aanspreekpunt tijdens de bouw. Door de beheersing van de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie leveren we gebouwen op binnen de vooraf geformuleerde randvoorwaarden en kwaliteitseisen. Onze projectmanagers hebben uitstekende onderhandelingsvaardigheden, tact en bouwkundige kennis om een goede gesprekspartner te zijn voor de diverse bij het project betrokken partijen.

Meer info?

Neem dan contact op met Gerrit Andela via ons kantoornummer
050 31 44 555 of mail g.andela@team4.nl