Bouwkostenmanagement

Bouwprojecten zijn complex en daarom is het van belang om de financiële risico’s in een vroeg stadium in kaart te brengen. Om de risico’s zo klein mogelijk te houden is het ons inziens belangrijk om een bouwkostendeskundige te betrekken bij de projecten.

Team 4 beschikt over een eigen beëdigde bouwkostendeskundige. Deze bouwkostendeskundige wordt ingezet in alle fasen van de projecten; van investeringsramingen bij de start tot directiebegrotingen, de beoordeling van aannemersbegrotingen, meer- en minderwerk opgaven en exploitatieramingen.

Ook wordt de bouwkostendeskundige regelmatig ingezet bij second opinion berekeningen voor projecten van derden en haalbaarheidsonderzoeken. Door zijn gedegen kennis van de bouwkosten in het algemeen in combinatie met het inzicht in de actuele marktontwikkeling in de bouwsector is hij uitstekend in staat om gedegen en goed onderbouwde begrotingen te maken.

Meer info?

Neem dan contact op met Gerrit Andela via ons kantoornummer
050 31 44 555 of mail g.andela@team4.nl