"Met mijn planologische achtergrond vul ik het team aan."

"Het doorgronden van marktontwikkelingen en trends, het vertalen van gebruikerswensen naar bouwkundige oplossen en het complementair samenbrengen van verschillende belangen, dat is waar mijn passie in de bouw ligt. Krachtige architectuur draagt niet alleen bij aan de bestaande stedenbouwkundige structuur, maar heeft ook een significant effect op de sociale cohesie binnen de stad. Stedenbouw en architectuur faciliteren daarmee het sociale vermogen van de stad en vormen dus een essentieel onderdeel voor het optimaal functioneren van gebouwen en de stad als geheel. Vanuit de voorliefde voor bouw en architectuur, heb ik bouwkunde en architectuur gestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen. Hier ontstond een bredere interesse voor alle fasen van het ontwikkelproces. Vanuit die interesse heb ik Planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en het vakkenpakket uitgebreid met verscheidende vastgoedkunde courses. Met het ruimtelijk analyseren van (potentiële) ontwikkellocaties en het samenbrengen van verschillende belangen vul ik het team aan."

Stan Gerôt
Sociaal planoloog

CV
HBO Bouwkunde, Bouwkundig Ingenieur, specialisatie Architectuur eerste fase
WO Soc. Planologie, MSc., Planoloog/ Stedenbouwkundige
Sinds 2016 bij TEAM 4 Architecten

© Grotografie / Mariska de Groot