Nominatie Hilversumse Architectuurprijs

Het muziekpaviljoen is genomineerd voor de Hilversumse Architectuurprijs 2011-2012. De Hilversumse Architectuurprijs is in 2009 in het leven geroepen door het bestuur van de Stichting Hilversumse Architectuurprijs. De Hilversumse Architectuurprijs is een  onderscheiding die eens in de twee jaar wordt toegekend door de Stichting aan ontwerpers van bouwwerken die in de afgelopen periode van twee jaar zijn gereedgekomen

Het Muziekpaviljoen is een gemeentelijk monument dat een opmerkelijke metamorfose heeft ondergaan. Het originele gebouw stamt uit 1965 naar het ontwerp van Piet Elling. Het betreft het oudste gebouw van het Media Park en representeert de sterke invloed van de architectuurstroming “De Stijl” in die periode. Het gebouw is destijds ontworpen als muziekbibliotheek en fonotheek van de Nederlandse Radio Unie.

In opdracht van TCN is in nauwe samenwerking met de gemeente Hilversum en Team 4 Architecten een plan bedacht waarbij het monument volledig behouden bleef en werd gerenoveerd en getransformeerd. De herontwikkeling is een voorbeeld van duurzaamheid waarbij een belangrijk lokaal monument in ere is hersteld en weer onderdeel uitmaakt van de economie.

Onder het bestaande noordvleugel van het gebouw is 4.900m2 reportagecentrum toegevoegd. Deze nieuwe ondergrondse faciliteit biedt ruimte aan twee datacenters voor de digitale opslag van audio en video en betreft een parkeervoorziening voor reportagewagens. Om dit reportagecentrum te realiseren is de noordvleugel van het monument gedemonteerd en herbouwd met diverse (kenmerkende) elementen van het originele gebouw.

Kenmerkend is de ondergeschiktheid van dit moderne volume t.o.v. van het monument. De bestaande glooiing in het landschap gaf de mogelijkheid het monument uit te breiden met de nieuwbouw zonder daarbij het karakter van het monument aan te tasten. Het dak is voorzien van een groen landschap, waardoor het gebouw één is met haar omgeving. Dit is een sterke verwijzing naar de oorspronkelijke inrichting van de omgeving in de jaren ’65.

Deze herontwikkeling is het eerste project dat is gerealiseerd binnen het nieuwe bestemmingsplan voor het Media Park. Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het Media Park mogelijk met 170.000 m2 voor media gerelateerde bedrijvigheid en daaraan ondersteunende voorzieningen.

Noemenswaardig is de snelheid waarmee dit project tot stand is gekomen. Het betrof het eerste omgevingsvergunning traject voor de gemeente Hilversum en startte medio oktober 2010. Eind 2010 werd de vergunning afgegeven. Fase 1 (reportagecentrum en de renovatie van de zuidvleugel) werd in augustus 2011 opgeleverd. Fase 2 (herbouw noordvleugel) was in februari 2012 voltooid.