Nieuwbouw Nieuw Graswijk op hoogte

Nieuw Graswijk is een vestiging van Interzorg en biedt psychogeriatrische zorg en behandeling aan jong dementerenden en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Binnenkort verschijnt op de plaats van het huidige Nieuw Graswijk een geheel nieuw gebouw. Momenteel vindt de aanbesteding plaats voor de aannemers.

Het woon-, zorg- en leefklimaat is hier afgestemd op de relatief jonge bewoners. Alles is erop ingesteld dat men zo normaal en zelfstandig mogelijk kan leven. Het woongebouw ziet eruit als een gewoon appartementencomplex. Ook is er als onderdeel van de afdeling Wijkzorg een dagbehandeling psychogeriatrie.

Eerst zal een klein deel van verpleeghuis Nieuw Graswijk worden gesloopt ( februari 2012). Het gedeelte wat nu al voor een belangrijk deel leeg staat. Tot de realisatie van de nieuwbouw ( eind 2013 ) zal het oude gebouw plaats blijven bieden aan de huidige bewoners. Concreet ziet de planning er als volgt uit:

Begin 2012 wordt er gestart met de sloop van een gedeelte van het ons verpleeghuis. Eind 2013 zal het nieuwe verpleeghuis volgens de huidige planning gereed zijn. In 2014 wordt het huidige gebouw gesloopt. Daarna wordt de grond bouwrijp gemaakt en er ruim 20 kavels voor vrijstaande of twee onder een kap- koop woningen. Het nieuwe verpleeghuis maakt dan deel uit van een nieuw wijkje aan de Beilerstraat.