Brede school De Octopus Haren opgeleverd

Bouwer Dijkstra Draisma heeft de brede school de Octopus opgeleverd. Na een soepel bouwproces werd op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar de brede school in gebruik genomen. Naast de schoolfunctie zijn ook voor- en naschool opvang, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Stichting Kinderopvang Haren en de Speel-O-Theek gehuisvest in het gebouw. Het is een karaktervol, duurzaam gebouw geworden wat voldoet aan de eisen van het frisse scholen concept.

Ga naar project >>>