Max van den Berg geeft startsein UMCG TBC Beatrixoord

Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, geeft 12 maart het startsein voor de nieuwbouw van het UMCG Tuberculosecentrum Beatrixoord in Haren. In het nieuwe tuberculosecentrum worden zestien kamers gebouwd met state-of-the-art isolatievoorzieningen waaronder een onderdruksysteem, strikt gescheiden frequente luchtwisseling en een sluissysteem. In de nieuwbouw worden daarnaast vijf kamers ingericht voor gedwongen isolatie met bewakingsmogelijkheid. In Nederland zijn twee centra voor de behandeling van resistente vormen van TBC. Het ministerie van VWS heeft Beatrixoord aangewezen als enig centrum voor gedwongen opname van TBC-patiënten.

In Nederland is het aantal TBC-gevallen ongeveer duizend per jaar, wereldwijd is TBC de meest voorkomende infectieziekte. Steeds vaker komen complexe, waaronder resistente, vormen van tuberculose voor. Het is daarom nodig in Nederland adequate voorzieningen te hebben voor gespecialiseerde opvang en behandeling van TBC-patiënten en onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Het nieuw te bouwen tuberculosecentrum is hierin een belangrijke stap voorwaarts.

Bij de behandeling van (multi)resistente TBC is strikte isolatie van de patiënt van wezenlijk belang om besmetting van andere patiënten en zorgverleners te voorkomen. De nieuwbouw biedt de patiënten, die langdurig opgenomen zijn en uitgebreide medicamenteuze therapie ondergaan, meer comfort en een humanere leefomgeving dan in de bestaande bouw. Dit heeft een positief effect op de behandelmogelijkheden en het uiteindelijke behandelresultaat.

Gedwongen opnames

Besmettelijke patiënten die zich niet houden aan de voorschriften van isolatie en daarmee een gevaar vormen voor de omgeving, kunnen via de GGD met een rechterlijke machtiging gedwongen geïsoleerd opgenomen worden. Deze voorziening voorkomt verspreiding van TBC en heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke functie.

Uniek gebouw

Het nieuwe gebouw is ontworpen door architect Gerard Schijf van Team 4 Architecten. draaijer+partners heeft het huisvestingsadvies en projectmanagement verzorgd. Het gebouw is voorzien van moderne technische voorzieningen voor optimale en veilige zorg en een prettig leef- en werkklimaat. In de ontwerpfase is de Building Information Modeling-methode toegepast. Met deze virtuele 3D-methode wordt direct zichtbaar of werk-, loop- en leefruimten goed op elkaar aansluiten. De oplevering van de nieuwbouw is gepland in maart 2013.

Over het UMCG Tuberculosecentrum Beatrixoord

Het Tuberculosecentrum Beatrixoord is sinds 1963 gehuisvest in Haren; hieruit is het Revalidatiecentrum Beatrixoord voortgekomen, nu onderdeel van het UMCG. Tuberculose wordt in veel gevallen poliklinisch behandeld door de GGD of door het tuberculosecentrum. De behandeling van resistente vormen van TBC of van patiënten met multiproblematiek vereist echter gespecialiseerde zorg. Naast de behandeling van patiënten heeft Beatrixoord ook een unieke taak in het voorkomen van verspreiding van TBC en geeft het als expertisecentrum voorlichting en onderwijs in heel Nederland.