Beatrixoord bouwt nieuw tbc-centrum

In het voorjaar van 2012 zal op het terrein van Beatrixoord te Haren een start worden gemaakt met de bouw van het nieuwe paviljoen voor de behandeling van Tbc-patiënten. Het carré-vormige nieuwe gebouw sluit aan op de centrale gang van het bestaande gebouw. De nieuwe patiëntenkamers grenzen aan de buitengevel. De activiteitenruimten en personeelsvertrekken zijn gegroepeerd rond een atrium. Het dak zal worden voorzien van een mos-sedum-vegetatie.

Naar project >>>