Aanvulling directie en aandeelhouders

Met veel genoegen delen wij u mee dat per 1 januari 2011 als directieleden en aandeelhouders van Team 4 Architecten zijn toegetreden:

Gerrit Andela

en
Tjalling thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Gerrit biedt als controller met zijn bedrijfseconomische en bedrijfskundige achtergrond een zeer welkome extra discipline binnen ons directie- en aandeelhoudersteam. Dat geldt ook voor Tjalling, die zijn kennis en ervaring op het gebied van Real Estate & Housing inbrengt.

Zeker in de huidige tijd draait het, binnen een multidisciplinair architectenbureau als het onze, niet alleen om goede architectuur, maar ligt de essentiële betekenis in de functionaliteit en de financieel-economische onderbouwing ervan. Meer nog dan voorheen zal ons bureau in de toekomst op zakelijke wijze mee kunnen denken met de klant.

Begin 2009 was, ook bij Team 4 Architecten, sprake van een merkbare dip in de economie, met als gevolg een bescheiden personele reductie, maar met behoud van alle kerndisciplines. Ook in 2010 hielden we de vinger aan de pols, met een gezonde bedrijfsvoering als resultaat.