Drama Gravenburgschool

klik hier om naar het project te gaan

Zaterdag 16 oktober werden we gebeld met de mededeling dat “jullie Gravenburg school staat in de brand”. Bij aankomst blijkt de analyse al overduidelijk: gelukkig geen persoonlijke ongelukken maar het gebouw is reddeloos verloren. Het gemeentelijke crisisteam is dan al zeer professioneel bezig de leerlingen, de ouders en omwonenden te informeren; het afbranden van het gebouw blijkt een enorme, emotionele dreun voor alle wijkbewoners. Bij ons in het kantoor is de verslagenheid groot; vooral de medewerkers die actief bij het bouwproces betrokken waren zijn knock-out.

Sinds zaterdagochtend blijven de steunbetuigingen binnenstromen, wordt vanuit het gehele land gereageerd waarbij uiteindelijk een technische vraag overblijft: hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Naar de feitelijke oorzaak van deze ramp kunnen we momenteel slechts gissen, brandweer, politie en andere specialisten doen nu onderzoek.

De brand is uitvoerig gefilmd en daar kunnen we veel informatie uit halen. Het blijkt maar weer dat een “brandveilig gebouw” zeker geen onbrandbaar gebouw is! Brandveiligheid, de wetgeving daarover, gaat over brandsituaties en het veilig verlaten van dat brandende gebouw. Daarom ontwerpen we rookcompartimenten van maximaal 500m2 en brandcompartimenten van 60 minuten. Bij de Gravenburgschool blijken vooralsnog deze compartimenten in tact en zijn de trappenhuizen veilig gebleken (de tekeningen hangen er nog).

Het primaire probleem dat nu moet worden opgelost is de tijdelijk huisvesting van ca 900 leerlingen, daarna komt de vraag of er nog delen van het gebouw te gebruiken zijn en of de school herbouwd kan worden.

Januari 2011

Ondertussen zijn we drie maanden verder. De schoolkinderen zijn opgevangen in diverse leegstaande gebouwen. Een mega-operatie waarbij met name transport en veiligheid belangrijke onderwerpen waren. De gemeente ontvangt vele complimenten voor het gevoerde beleid en de adequate procesorganisatie. Ondertussen zijn bij de Maresiusstraat voor alle leerlingen noodlokalen geplaatst. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is afgerond (brandstichting) en zijn een zevental aannemers geselecteerd die binnenkort allemaal een aanbieding mogen indienen. De start van de werderopbouw zal omstreeks het tweede kwartaal van 2011 plaatsvinden.